Political Parties and the Production of an Islamist–Secularist Cleavage in Turkey
Approaching Religion

Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Toni Alarannan artikkeli Approaching Religion -julkaisussa käsittelee Turkin kahtiajakautunutta yhteiskuntaa: islamisteihin ja maallistuneihin. Alaranta analysoi artikkelissaan, miten Turkin poliittiset puolueet ylläpitävät ja luovat tätä jakoa yhteiskunnassa.

Linkki artikkeliin