The AKP and Turkey’s Long Tradition of Islamo-Fascism
Turkey Analyst / Central Asia-Caucasus Institute and Silk Road Studies Program Joint Center

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta on kirjoittanut artikkelin The Turkey Analyst -julkaisuun. Artikkelissa Alaranta analysoi Turkin poliittisen ilmapiirin kehitystä ja nykytilaa.