Geoekonomisen kilpailun uusi aikakausi on astumassa maailman näyttämölle. Yhdysvallat ja Kiina käyttävät maailmantalouden työkaluja omien strategisten tavoitteidensa edistämiseksi, minkä myötä Euroopan unioni on haasteen edessä.

Ulkopoliittisen instituutin (UPI), VTT:n ja taloustutkimuslaitos ETLAn yhteistyössä julkaisemassa uudessa tutkimuksessa tarkastellaan meneillään olevan geoekonomisen kilpailun uhkia ja mahdollisuuksia EU:lle ja sen jäsenmaille. Unionin perusta on valettu ajatukselle, jonka mukaan talous- ja turvallisuuspolitiikan on pysyttävä erillään toisistaan. Siksi se onkin nyt valmistautunut kehnosti niiden lisääntyvään lähentymiseen.

”Globaali keskinäisriippuvuus ja sitä ilmentävä globaali kauppajärjestelmä on perinteisesti nähty rauhan ja vakauden lähteinä”, sanoo yksi tutkimuksen kirjoittajista, UPIn tutkimusjohtaja Mikael Wigell. ”Tällä hetkellä kiristyvä kilpailu suurvallasta uhkaa kuitenkin haastaa tämän näkemyksen.”

Tutkimuksen mukaan EU:n näkemys kansainvälisestä taloudellisesta sitoutumisesta on perinteisesti ollut markkinalähtöinen. Tämä altistaa EU:n ja sen jäsenvaltiot geoekonomiselle voimapolitiikalle, joka näkyy erityisesti teknologia-alalla.

Kuten 5G-teknologiasta käytävä keskustelu osoittaa, Euroopan maiden tulisi kerätä ajantasaista tietoa taloudellisista ja teknisistä riippuvuuksistaan. Toistaiseksi Euroopan kilpailukyky on heikentynyt ja sen strateginen riippuvuus Kiinasta ja Yhdysvalloista lisääntynyt.

”Aiemmin positiivisena pidetty keskinäisriippuvuus nähdään nyt potentiaalisena uhkana. EU ja sen teknologiayritykset ovat alttiita geoekonomisille riskeille. Olemme tutkimuksessamme pyrkineet tunnistamaan ja arvioimaan näitä riskejä, mutta myös EU:n ja Suomen mahdollisia sopeutumistoimia.” Wigell sanoo.

Uuden geoekonomisen kilpailun aikakaudella EU on alkanut edistää asemaansa maailmantalouden pelisääntöjen määrittelyssä. Wigellin mukaan tämä on edellytys myös unionin jäsenmaille.

”Voidakseen vaikuttaa EU:n tavoitteisiin omien etujensa mukaisesti Suomen on kyettävä arvioimaan omia geoekonomisia kipukohtiaan.”

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Raportti: Europe Facing Geoeconomics: Assessing Finland’s and the EU’s Risks and Options in the Technological Rivalry

Tutkimusjohtaja