Det internationella systemet präglas allt mer av geoekonomisk tävlan. Framförallt USA och Kina utnyttjar ekonomiska styrmedel för att driva strategiska intressen, vilket utgör en svår utmaning för EU och dess medlemsländer, inklusive Finland.

En ny studie publicerad av Utrikespolitiska institutet (FIIA), VTT Teknologiska forskningscentralen Ab och ETLA Näringslivets forskningsinstitut undersöker riskerna och möjligheterna med geoekonomins frammarsch för EU och Finland.

EU utformades med utgångspunkten att den ekonomiska politiken och säkerhetspolitiken bör förbli åtskilda, men befinner sig nu illa rustad för deras ökande konvergens.

“Globala beroendeförhållanden och det globala handelssystemet har traditionellt setts som källor till fred och stabilitet”, säger en av författarna till studien Mikael Wigell, forskningsdirektör vid FIIA. “Men den för närvarande hårdnande stormaktstävlan hotar att utmana denna uppfattning.”

Studien visar hur EU:s marknadsinriktade förhållningssätt till ekonomisk verksamhet utsätter det för risker som härstammar från andra stormakters geoekonomiska maktpolitik, vilket syns särskilt inom det teknologiska området.

Som framgått av diskussionen kring 5G-teknologi vore det viktigt för Europa att uppdatera lägesbilden om dess strategiska ekonomiska och teknologiska beroenden. För nu har Europas konkurrenskraft minskat och dess strategiska beroende av Kina och USA ökat.

“Globala ekonomiska beroendeförhållanden sågs tidigare generera positiva effekter, men numera ser vi även hur det kan leda till sårbarhet och föra med sig säkerhetsrisker. Riskbilden för europeiska företag har på senare tid förändrats markant på grund av den geoekonomiska maktpolitiken. I den här rapporten har vi försökt utveckla bättre sätt att identifiera och utvärdera dessa risker, men även möjligheterna”, säger Wigell.

Inom ramen för den nya geoekonomiska kampen försöker EU nu även aktivt främja sin förmåga att definiera spelreglerna för den globala ekonomin. Enligt Wigell ställer det även krav på medlemsländerna.

“Finland måste kunna utvärdera sin egen sårbarhet för geoekonomi för att kunna påverka och stöda EU’s ambition att bättre kunna hävda sig i det geoekonomiska spelet.”

Publikationen är en del i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2021.

Rapport:  Europe Facing Geoeconomics: Assessing Finland’s and the EU’s Risks and Options in the Technological Rivalry

Forskningsdirektör