Ulkopoliittisen instituutin tutkimusjohtaja Mikael Wigell on saanut 500 000 euron rahoituksen Suomen Akatemialta GERI-tutkimushankkeeseen. Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan asettama paneeli arvioi GERI-rahoitushankkeen toiseksi parhaaksi hakemukseksi yhteensä 19 hakemuksen joukosta.

GERI-tutkimushanke kehittää uraauurtavaa lähestymistapaa tutkia geoekonomisen vallan muotoja, käyttöä ja vaikutuksia maailmanpolitiikassa. Geoekonomisella vallalla tarkoitetaan valtioiden strategisten päämäärien edistämiseen käytettyä taloudellista valtaa.  

Valtioiden välistä kamppailua käydään yhä enenevissä määrin taloudellisin keinoin. Länsimaiden asettamat Venäjä-pakotteet sekä käynnissä olevat kauppa- ja teknologiasodat Kiinan kanssa ovat ajankohtaisia esimerkkejä tästä. Geoekonomisesta vallasta onkin tullut modernin suurvaltakamppailun keskeinen osa.  

Vaikka aihetta on käsitelty enenevissä määrin poliittisissa analyyseissä ja kansainvälisessä keskustelussa, syväluotaavampaa tutkimusta siitä, miten geoekonomista valtaa voidaan mitata ja harjoittaa sekä siitä, miten se vaikuttaa globaaliin taloudelliseen järjestykseen, ei ole vielä tehty. 

GERI-tutkimushankkeessa 

  1. kehitetään havaintoihin pohjautuva, mitattavissa olevan analyyttinen malli geoekonomisesta vallasta ja luodaan uusi Geoekonomisen vallan indeksi
  2. tutkitaan, miten erinäiset toimijat käyttävät geoekonomista valtaa kansainvälisessä järjestelmässä
  3. analysoidaan, miten lisääntyvä geoekonominen toiminta vaikuttaa kansainväliseen talousjärjestykseen ja miten taloudellisia malleja on syytä päivittää tämän valossa.

Muun muassa akateemisten julkaisujen, sosiaalisen median ja tapahtumien kautta GERI-hankkeessa kehitetään ja julkistetaan toistettava analyyttinen kehys, jota voidaan hyödyntää, kun mitataan geoekonomista valtaa eri hallintatavoissa ja konteksteissa. GERI-hanke tuo geoekonomian tutkimukseen uuden empiirisen lähestymistavan, jolla valtaa ja vallan periaatteita voidaan tutkia. Apuna tässä on kattava tietoaineisto, joka sisältää tietoa esimerkiksi kaupankäynnistä, investoinneista, valuutoista ja sanktioista.  Lisäksi hanke tarjoaa päätöksentekijöille ajankohtaista tietoa siitä, miten valtiot käyttävät erilaisia geotaloudellisen vallan muotoja kiihtyvässä valtioiden keskinäisessä kilpailussa.  

Ulkopoliittinen instituutti sai rahoitusta yhteensä 500 000 euroa 1.9.2023 – 31.8.2027 väliselle ajalle.  

Geoekonomiasta lisää verkkosivuillamme

Tutkimusjohtaja