Geoekonomia

Geoekonomian käsite avaa useita mahdollisia suuntia kansainvälisten suhteiden ja kansainvälisen järjestyksen tutkimukselle.

Strategisena käytäntönä geoekonomia kääntää huomion strategioihin, joita suurvallat käyttävät kiihtyvässä keskinäisessä kilpailussaan. Kuinka geoekonomia – eli taloudellisen vallan geostrateginen käyttö – ilmenee Kiinan, EU:n, Intian, Venäjän ja Yhdysvaltojen strategioissa ja niiden suhteissa toisiinsa? Mitä geoekonomian nousu valtapolitiikan välineeksi tarkoittaa pienille ja keskisuurille valtiolle?

Mitkä ovat kiihtyvän geoekonomisen kilpailun seuraukset globaalille hallinnalle ja järjestykselle? Talouden ja turvallisuuden näkökulmien lähentyminen lisää painetta kansainvälistä järjestelmää hallinnoiville laeille ja instituutioille, mutta on epäselvää, mitä tästä tarkkaan ottaen seuraa. Todistammeko geoekonomisen maailmanjärjestyksen syntyä? Kuinka se toimii ja mitkä ovat sen seuraukset kansainväliselle yhteistyölle?

Geoekonomian kehitys käsitteenä ja analyyttisena kehikkona on vielä lapsenkengissä. Kuinka geoekonomiaa voidaan kehittää kansainvälisten suhteiden teoriana? Nykyisissä kansainvälisten suhteiden teorioissa talouden ja turvallisuuden vuorovaikutusta ei ole riittävästi selvitetty. Geoekonomia on tässä suhteessa lupaava näkökulma, mutta uusia analyyttisia työkaluja ja käsitteitä tulee kehittää, jotta paremmin ymmärrettäisiin suurvaltojen vaikuttimia ja toimintaa uudella geoekonomian aikakaudella.  

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Uusimmat julkaisut