Tutkijat
sijoittuvat Euroopan unioni – tutkimusohjelmaan, Kansainvälisen
ympäristö- ja luonnonvarapolitiikan tutkimusohjelmaan sekä Muuttuva
maailmanjärjestys – tutkimusohjelmaan

Työsuhteet ovat määräaikaisia. Ne alkavat aikaisintaan maaliskuussa 2009 ja kestävät vuoden 2010 loppuun.

Nimitys voidaan tehdä erikoistutkijan tai tutkijan nimekkeellä.

Erikoistutkijan tehtävässä edellytetään
tohtorin tutkintoa sekä aikaisemmalla tieteellisellä ja julkisella
toiminnalla osoitettua pätevyyttä tehtävään. Tehtävästä maksettava
palkkaus on pätevyydestä ja kokemuksesta riippuen 3900 – 4100 €.

Tutkijan tehtävät ovat kahdella tasolla:

Kokeneilta tutkijoilta edellytetään tohtorin
tutkintoa tai ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää aikaisemmalla
tieteellisellä ja julkisella toiminnalla osoitettua pätevyyttä
tehtävään. Tehtävästä maksettava palkkaus on noin 3100 €. 

Muilta tutkijoilta edellytetään korkeakoulututkintoa
ja kokemusta tutkimustehtävissä. Tehtävästä maksettava palkkaus on
pätevyydestä ja kokemuksesta riippuen 2600 €.

Hakijoilla voi olla joko Suomessa tai ulkomailla
hankittu koulutus tai vastaava pätevyys. Arvostamme monipuolista
kielitaitoa ja hyvää yhteistyökykyä.

Hakijat voivat esittää myös palkkatoivomuksensa.

 

EUROOPAN UNIONI -TUTKIMUSOHJELMA

Edellytämme hakijoilta Euroopan unionin toiminnan ja rakenteiden hyvää tuntemusta.

Etsimme asiantuntemusta erityisesti seuraavilta aloilta:

– Euroopan unionin lähialue- ja naapuruuspolitiikka sekä laajentuminen
– Euroopan unioni strategisena toimijana

Tehtäviä koskeviin tiedusteluihin vastaa ohjelmajohtaja Hanna Ojanen (hanna.ojanen@upi-fiia.fi).

 

KANSAINVÄLINEN YMPÄRISTÖ- JA LUONNONVARAPOLITIIKKA

Edellytämme hakijoilta kansainvälisen ilmastopolitiikan hyvää tuntemusta.

Etsimme asiantuntemusta erityisesti seuraavilta aloilta:

– suurten ilmastotoimijoiden (maat, maaryhmät) ilmastopolitiikat
– 2012 jälkeisen kansainvälisen ilmastosopimuksen pääneuvottelukohdat, institutionaalinen rakenne ja toimeenpano
– 2012 jälkeisen kansainvälisen ilmastosopimuksen taloudelliset ja poliittiset aspektit

Tehtäviä koskeviin tiedusteluihin vastaa ohjelmajohtaja Anna Korppoo (anna.korppoo@upi-fiia.fi).

MUUTTUVA MAAILMANJÄRJESTYS

Edellytämme hakijoilta Yhdysvaltain poliittisen järjestelmän, talouden ja rakenteiden erinomaista tuntemusta.

Etsimme asiantuntemusta erityisesti seuraavilta aloilta:
– Transatlanttiset suhteet; Euroopan Unioni ja Yhdysvallat
– Yhdysvallat kansainvälisenä poliittisena ja taloudellisena toimijana

Tehtäviä koskeviin tiedusteluihin vastaa ohjelmajohtaja Matti Nojonen (matti.nojonen@upi-fiia.fi).

 
Hakemukset pyydetään laatimaan englanninkielisinä ja
niihin tulee liittää ansioluettelon ohella enintään 3 sivun mittainen
suunnitelma siitä tutkimustyöstä, jonka hakija nimityskautenaan
toteuttaa.
Hakemukset tulee toimittaa 30.1.2009 klo 16.15 mennessä
Ulkopoliittisen instituutin kirjaamoon (Kruunuvuorenkatu 4, 00160
Helsinki) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@upi-fiia.fi.
Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

Lisätietoja instituutista ja sen tutkimusohjelmista saa kotisivuilta www.upi-fiia.fi.