Ulkopoliittinen instituutti hakee tutkijaa PROBALT-hankkeeseensa

Ulkopoliittinen
instituutti hakee

tutkijaa

ajalle
1.9.2009 – 31.8.2010 Itämeren suojelupolitiikkaa tarkastelevaan PROBALT
-tutkimushankkeeseensa.

Nimitys tehdään tutkijan nimekkeellä. Edellytyksenä hakijalta on työtehtäviin soveltuva
korkeakoulututkinto sekä erinomainen englanninkielen taito. Tehtävästä
maksettava palkkaus on 2628 €.

Työnkuvaan sisältyy tutkimustehtävien lisäksi
Itämeren suojelupolitiikan kehittymisen seuraaminen kansallisella,
alueellisella ja kansainvälisellä tasoilla, ajankohtaisista poliittisista
prosesseista ja päätöksistä viestittäminen hankkeen kotisivuilla sekä
kansainvälisen projektin koordinoimiseen liittyvissä tehtävissä avustaminen.

Hakemukset pyydetään laatimaan suomenkielisinä ja
niihin tulee liittää ansioluettelo.

Hakemukset
tulee toimittaa 30.7.2009 klo 16:15 mennessä Ulkopoliittisen instituutin
kirjaamoon (Kruunuvuorenkatu 4, 00160 Helsinki, kuoreen merkintä: PROBALT) tai
sähköpostitse osoitteella kirjaamo@upi-fiia.fi. Myöhästyneitä hakemuksia
ei oteta huomioon.

Lisätietoja
hankkeesta antaa Tapani Vaahtoranta: tapani.vaahtoranta@upi-fiia.fi, puh. 0500 504071.

Lisätietoja
PROBALT-hankkeesta löytyy sivuilta: http://www.probalt.fi/.
Instituutin tutkimusohjelmista saa
tietoja osoitteesta: http://www.upi-fiia.fi/fi/research/.