Ulkopoliittinen instituutti hakee tutkijaa PROBALT-hankkeeseensa

Utrikespolitiska institutet söker en


forskare

för tidsperioden 1.9.2009 – 31.8.2010  till PROBALT -forskningsprojektet där Östersjöns miljöpolitik utforskas.


Personen som utnämns bär titeln forskare. Föutsättningarna för tjänsten är för tjänsten lämplig högskoleexamen samt utmärkta kunskaper i engelska. Lön för tjänsten är 2628 €.

Till arbetsuppgifterna hör förutom forskning även uppföljandet av utvecklingen av Östersjöns skyddspolitik på nationell, regional samt internationell nivå, underrättandet av aktuella politiska prosesser och beslut på projektets hemsida, samt bidragandet till uppgifter som ansluter sig till projektets internationella koordinering.

Till ansökningarna som görs på finska fogas en meritförteckning.


Ansökningarna som riktas till Utrikespolitiska institutets registratur (Kronobergsgatan 4, 00160 Helsingfors, med texten PROBALT på kuveret) bör vara registraturet tillhanda senast 30.7.2009 kl. 16:15. Ansökningar per epost skickas till adressen kirjaamo@upi-fiia.fi. Försenade ansökningar beaktas inte.

Tilläggsuppgifter fås av Tapani Vaahtoranta:  tapani.vaahtoranta@upi-fiia.fi, tel. 0500 504071.

Tilläggsuppgifter om PROBALT-projektet finns på adressen: http://www.probalt.fi/.
Uppgifter om institutets forskningsprogram: http://www.upi-fiia.fi/fi/research/.