Upi käynnistää useita tutkimusprojekteja ulkoisella rahoituksella

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta myönsi Ulkopoliittiselle instituutille rahoitusta kahteen tutkimusprojektiin. ”Vahvempi Pohjola: ulko- ja
turvallisuuspoliittisen yhteistyön kehittämisen mahdollisuudet ja painopisteet”
-projektia johtaa johtaja Teija Tiilikainen ja kyseinen projekti jatkuu
maaliskuun 2018 loppuun asti. Vuoden 2017 kestävää projektia ”Yhdysvaltojen
globaalin roolin muutos ja sen vaikutukset transatlanttisiin suhteisiin” johtaa
ohjelmajohtaja Mika Aaltola. Molemmille projekteille myönnettiin rahoitusta
80 000€ ja ne käynnistetään maaliskuun alussa.

Myös MATINE (Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta) myönsi
Upille vuodeksi rahoitusta (51,030€) projektiin ”Yhteiskunnan
kriisiturvallisuus ja toipumiskyky keskinäisriippuvuuksien mahdollistamien
painostuskeinojen aikakaudella”. Kyseisessä projektissa toimivat ohjelmajohtaja
Mika Aaltola ja vanhemmat tutkijat Harri Mikkola ja Juha Käpylä, joista Harri
Mikkola koordinoi projektia.   

Lisäksi, Korea Foundation myönsi  25,000 USD vanhempi tutkija Elina Sinkkoselle Korean niemimaan jännitteisiin keskittyvään
projektiin ”Geopolitical and Ideological Tensions on the Korean Peninsula
and Their Regional Ramifications”. Projekti alkaa tammikuussa ja sen puitteissa
julkaistaan myöhemmin tänä vuonna Upi-raportti, jonka kirjoittajina toimivat Elina
Sinkkosen lisäksi vanhemmat tutkijat Bart Gaens, Jyrki Kallio ja Katja Creutz. Vuoden
aikana järjestetään myös projektin päätösseminaari. Projektin jälkeen Sinkkonen jatkaa Upissa työskentelyä nelivuotisella Kone Säätiön apurahalla.
Hänen tutkimusprojektinsa tulee keskittymään muuttuvaan autoritarismiin Kiinassa.