Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on pyytänyt Ulkopoliittista instituuttia (UPI) tekemään selvityksen Suomen osallistumisesta Afganistanin kriisinhallinta-, vakauttamis-, jälleenrakennus- ja kehitystoimiin sekä humanitaarisiin tukitoimiin vuosien 2001–2021 aikana.

Pyyntöön perustuen Ulkopoliittinen instituutti tuottaa laajan Afghanistan-selvityksen ajalla 15.12.2021–15.12.2022. Selvityksen lähtökohtana huomioidaan Suomen kokonaisvaltainen lähestymistapa kriiseihin ja konflikteihin sekä kansallisesti että osana EU:n yhdennettyä lähestymistapaa. Selvitys tarkastelee tämän lähestymistavan rakentumista ja toteutumista Afganistanin kontekstissa.

UPIn selvitys keskittyy tarkentamaan kokonaiskuvaa paitsi Suomen osallistumisesta myös siitä, miten kokonaistukeen ja sen osa-alueisiin osallistumista perusteltiin. Lisäksi selvitetään, minkälaisiin muutosteorioihin eri osallistumisen muodot pohjautuivat, millaisia tavoitteita asetettiin ja millaisia muutoksia näissä tapahtui.

Selvityksen luonne on myös tulevaisuusorientoitunut. Tarkastelun keskiössä ovat Afganistanista rakennettavissa olevat opetukset ja niiden soveltaminen Suomen tuleviin osallistumistarpeisiin sekä mahdollisuuksiin ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kriisi- ja konfliktitilanteissa.

Ulkopoliittinen instituutti tuottaa tutkittua tietoa kansainvälisistä suhteista ja niiden muutoksesta sekä Suomen asemasta muuttuvassa maailmassa. Tutkimuksen tavoite on tukea tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja julkista keskustelua.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta käsittelee merkittävät valtiosopimukset sekä yleistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ulkomaankauppapolitiikkaa, kehitysyhteistyötä, kansainvälisiä järjestöjä ja suomalaisten rauhanturvajoukkojen asettamista koskevia asioita samoin kuin Euroopan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevat asiat.

Linkki ulkoasiainvaliokunnan pöytäkirjaan 10.11.2021 UaVP 61/2021 vp

Lisätiedot:

Johtaja Mika Aaltola
Ulkopoliittinen instituutti
mika.aaltola@fiia.fi
p. +358 9 432 7701

Valiokuntaneuvos Tiina Larvala
Ulkoasiainvaliokunta
p. 050 598 0106, 09 432 2105