Kansainvälisten asiain neuvos, Samu-Ville Paukkunen on nimitetty Ulkopoliittisen instituutin hallintojohtajaksi instituutin hallituksen päätöksellä 2.6.2020. Hallintojohtajan tehtävän ohella hän toimii instituutin varajohtajana. Paukkunen aloittaa uudessa tehtävässään 15.8.

Paukkunen on työskennellyt aiemmin eduskunnan ohella tasavallan presidentin kansliassa, ulkoministeriössä ja puolustusvoimissa. Hänellä on työkokemusta myös kansainvälisen järjestön pääsihteerin tehtävästä.

Instituutin hallituksen puheenjohtaja, alivaltiosihteeri Kai Sauerin mukaan ”UPIn merkitys Suomelle on edelleen kasvussa, kun epävarmuus maailmalla lisääntyy ja kansainvälisen yhteistyön jatkuvuutta ja rakenteita kyseenalaistetaan. Suomen päättäjät tarvitsevat uudessa tilanteessa enemmän ja monipuolisempaa alan tutkimusta, jotta voivat paremmin ennakoida ja ymmärtää muuttuvaa maailmaa. Hallintojohtajana Samun keskeinen tehtävä on luoda UPI:lle puitteet tieteellisesti ja ulkopoliittisen päätöksenteon kannalta merkityksellisen tutkimuksen tekemiseksi.”

Lisätietoja:

Johtaja Mika Aaltola

09 432 7701

mika.aaltola@fiia.fi