Utrikespolitiska institutets styrelse har 2.6.2020 utnämnt Samu-Ville Paukkunen, råd för internationella ärenden, till administrativ direktör för institutet. Paukkunen kommer vid sidan av att vara administrativ direktör även att fungera som vicedirektör. Han tillträder tjänsten den 15 augusti.

Paukkunen har tidigare arbetat vid presidentens kansli, utrikesministeriet och försvarsmakten. Han har även arbetserfarenhet som generalsekreterare för en internationell organisation.

Enligt understatssekreterare Kai Sauer, ordförande för styrelsen ”växer FIIA:s betydelse för Finland när osäkerheterna i världen ökar och fortsättningen av internationellt samarbete och dess strukturer ifrågasätts. Beslutsfattarna i Finland behöver i denna nya situation mer och mångsidigare forskning så att de kan bättre förutse och förstå världen som förändras. Paukkunens uppgift som administrativ direktör är att skapa ramar för FIIA att kunna göra betydelsefull forskning som stöder vetenskapligt det utrikespolitiska beslutsfattandet.  

Mer information:

Direktör Mika Aaltola

09 432 7701

mika.aaltola@fiia.fi