Ulkopoliittisen instituutin hallitus järjestäytyi
Ulkopoliittinen instituutti

Ulkopoliittisen instituutin hallituksen puheenjohtajaksi on valittu EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen (Valtioneuvoston kanslia) kaudelle 2015–2019. Varapuheenjohtajaksi on valittu professori Laura Kolbe (Helsingin yliopisto). Hallituksen muut jäsenet ovat neuvonantaja Kimmo Kiljunen (Ulkoasiainministeriö), professori Ilkka Liikanen (Itä-Suomen yliopisto), kansanedustaja Pirkko Mattila, suurlähettiläs René Nyberg, ministeri Ilkka Suominen, tutkimusprofessori Monica Tennberg (Lapin yliopisto) ja professori Tarja Väyrynen (Tampereen yliopisto).

Ulkopoliittinen instituutti on eduskunnan yhteydessä toimiva riippumaton tutkimuslaitos, jonka hallitus valvoo ja ohjaa instituutin toimintaa sekä päättää sen talousarviosta, nimittää laitoksen johtajan ja päättää muista laajakantoisista ja periaatteellisesti tärkeistä instituutin asioista.

Vuonna 2014 Ulkopoliittisen instituutin tutkijat julkaisivat kuusi kirjaa, 45 artikkelimuotoista tutkimusta sekä 52 instituutin omissa julkaisusarjoissa ilmestynyttä tutkimusta instituutin tutkimustoiminnan käsittämistä aiheista.

Lisätietoja antaa valtiosihteeri Kare Halonen (puh. 0295 160319) tai Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen (puh. 040 8200 544).