Ulkopoliittisen instituutin hallitus järjestäytyi
Ulkopoliittinen instituutti

Ulkopoliittisen
instituutin hallituksen puheenjohtajaksi on valittu EU-asioiden valtiosihteeri
Kare Halonen (Valtioneuvoston kanslia) kaudelle 2015–2019. Varapuheenjohtajaksi
on valittu professori Laura Kolbe (Helsingin yliopisto). Hallituksen muut
jäsenet ovat neuvonantaja Kimmo Kiljunen (Ulkoasiainministeriö), professori
Ilkka Liikanen (Itä-Suomen yliopisto), kansanedustaja Pirkko Mattila,
suurlähettiläs René Nyberg, ministeri Ilkka Suominen, tutkimusprofessori Monica
Tennberg (Lapin yliopisto) ja professori Tarja Väyrynen (Tampereen yliopisto).

Ulkopoliittinen
instituutti on eduskunnan yhteydessä toimiva riippumaton tutkimuslaitos, jonka
hallitus valvoo ja ohjaa instituutin toimintaa sekä päättää sen talousarviosta,
nimittää laitoksen johtajan ja päättää muista laajakantoisista ja
periaatteellisesti tärkeistä instituutin asioista.

Vuonna
2014 Ulkopoliittisen instituutin tutkijat julkaisivat kuusi kirjaa, 45
artikkelimuotoista tutkimusta sekä 52 instituutin omissa julkaisusarjoissa
ilmestynyttä tutkimusta instituutin tutkimustoiminnan käsittämistä aiheista.

Lisätietoja
antaa valtiosihteeri Kare Halonen (puh. 0295 160319) tai Ulkopoliittisen
instituutin johtaja Teija Tiilikainen (puh. 040 8200 544).