Ulkopoliittisen instituutin hallitus päätti kokouksessaan 11.9. nimittää tohtori Mika Aaltolan Ulkopoliittisen instituutin johtajaksi kaudelle 1.1.2020-31.12.2024 äänin 5-4. Johtajan tehtävänä on johtaa tutkimuslaitoksen toimintaa ja vastata sen toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta.

Mika Aaltola on toiminut Ulkopoliittisen instituutin Globaali turvallisuus -tutkimusohjelman ohjelmajohtajana vuodesta 2011. Aaltola on turvallisuuspolitiikan ja kansainvälisten suhteiden asiantuntija. Hänen tutkimuksensa käsittelevät muun muassa globaalihallinnan järjestelmiä, kyberturvallisuutta ja Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikkaa. Aaltolalla on dosentuuri Tampereen yliopistoon ja hän on toiminut Tallinnan yliopiston professorina vuodesta 2012. Lisäksi hän on ollut vierailevana tutkijana yliopistoissa Ranskassa ja Yhdysvalloissa.

Säädettynä kelpoisuusvaatimuksena johtajan virkaan on tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, hyvä perehtyneisyys tutkimuslaitoksen toimialaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja -kokemus. Hallituksen työryhmä haastatteli kolme hakijaa, joiden tutkimusala ja työkokemus liittyivät Ulkopoliittisen instituutin tutkimuksen alaan. Instituutin hallitus oli erittäin tyytyväinen haastatteluun kutsuttujen hakijoiden tasoon.

Instituutin johtaja Teija Tiilikainen, jonka toinen kausi päättyy vuoden lopussa, siirtyy syksyn aikana Euroopan hybridiuhkien osaamiskeskuksen johtajaksi. Ulkopoliittisesta instituutista annetun lain mukaan henkilö voidaan nimittää instituutin johtajaksi enintään kahdeksi perättäiseksi viisivuotiskaudeksi.

Lisätietoja:

Ulkopoliittisen instituutin hallituksen puheenjohtaja

Kare Halonen

kare.halonen@vnk.fi

Puh. 0295160319