Utrikespolitiska institutets styrelse har valt doktor Mika Aaltola till direktör för Utrikespolitiska institutet för följande femårsperioden 1.1.2020-31.12.2024. Direktören har det övergripande ansvaret för institutets verksamhet och dess utveckling. 

Mika Aaltola har fungerat som programdirektör för Utrikespolitiska institutets forskningsprogram Global säkerhet sedan 2011. Han är sakkunnig i USA:s inrikes- och utrikespolitik samt i relationer mellan stormakter och global styrning. Aaltola är professor (deltid) vid universitet i Tallinn sedan 2012 och docent vid Tammerfors universitet. Tidigare har han arbetat som gästforskare vid Johns Hopkins School of Advanced International Studies (hösten 2013) och vid CERI Sciences Po (hösten 2011). Han blev doktor i samhällsvetenskaper 1999 från Tammerfors universitet.

Formella behörighetsvillkor för tjänsten som direktör är doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgraden, god förtrogenhet med forskningsinstitutets verksamhetsområde och i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap. Styrelsen var väldigt tillfredsställd med kvaliten av de ansökande som intervjuades.