Ulkopoliittinen instituutti (UPI) hakee ohjelmajohtajaa kaudelle 1.1.2023–31.12.2027 ja tutkijoita uudelle ohjelmakaudelle 2023–2025.

Instituutin tutkimus toteutetaan pääsääntöisesti tutkimusohjelmissa. Tutkimusohjelman organisointi ja hallinto järjestetään siten, että se mahdollistaa tutkijoiden ja tutkimusryhmien välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön. Instituutin hallitus on hyväksynyt tulevan ohjelmakauden 2023–2025 tutkimusohjelmat. Ohjelmat ovat: 
1. Suomen ulkopolitiikka ja Pohjois-Euroopan turvallisuus -tutkimusohjelma
2. Euroopan unioni ja strateginen kilpailu -tutkimusohjelma
3. Venäjä, EU:n itäinen naapurusto ja Euraasia -tutkimusohjelma
4. Globaali turvallisuus ja hallinta -tutkimusohjelma

UPIssa on nyt haettavana ohjelmajohtajan tehtävä Suomen ulkopolitiikka ja Pohjois-Euroopan turvallisuus -tutkimusohjelmaan kaudelle 1.1.2023–31.12.2027 sekä tutkijoiden tehtäviä kaikkiin tutkimusohjelmiin kaudelle 1.1.2023–31.12.2025.

Ohjelmajohtaja Suomen ulkopolitiikka ja Pohjois-Euroopan turvallisuus -tutkimusohjelmaan

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää laaja-alaista asiantuntemusta ja hyvää kansainvälistä kokemusta mieluiten tutkimukseen liittyvissä tehtävissä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tohtorin tutkintoa ja hyvää englannin kielen taitoa.

Koko ilmoitus luettavissa täällä.

Tutkijoita tutkimusohjelmiin

Ulkopoliittinen instituutti hakee tutkijoita tutkimusohjelmakaudelle kaikkiin tutkimusohjelmiin. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää asiantuntemusta tutkimusohjelman alueelta ja valmiutta työskennellä ajatuspaja -tyyppisessä tutkijayhteisössä.

Toivomme hakemuksia tutkijauransa eri vaiheissa olevilta sekä tohtori- että maisteritason tutkijoilta.

Koko työpaikkailmoitus täällä.

Instituutin johtajalle osoitetut hakemukset molempien tehtävien osalta pyydetään toimittamaan viimeistään 6.5.2022 klo 16.15 mennessä sähköisesti osoitteeseen kirjaamo(at)fiia.fi. Hakemukset voi toimittaa määräajassa myös osoitteella Ulkopoliittinen instituutti, PL 425, 00101 Helsinki (käyntiosoite: Arkadiankatu 23 B, Helsinki). Hakemuksia ei palauteta.