Utrikespolitiska institutet (FIIA) söker programdirektör för perioden 1.1.2023–31.12.2027 och forskare för perioden 2023–2025.

Forskning vid institutet bedrivs huvudsakligen i forskningsprogram. Forskningsprogrammen organiseras och styrs på ett sådant sätt att det möjliggör växelverkan och samarbete mellan forskarna och forskningsgrupperna.

För programperioden 2023–2025 presenteras fyra forskningsprogram. Programmen är
1. Forskningsprogrammet Finlands utrikespolitik och säkerheten i Nordeuropa
2. Forskningsprogrammet Europeiska unionen och strategisk konkurrens
3. Forskningsprogrammet Ryssland, EU:s östra grannskap och Eurasien
4. Forskningsprogrammet Global säkerhet och styrning

Utrikespolitiska institutet (FIIA) söker programdirektör för forskningsprogrammet Finlands utrikespolitik för perioden 1.1.2023–31.12.2027 och säkerheten i Nordeuropa och forskare för programperioden 1.1.2023 – 31.12.2025.

Programdirektör

Programdirektören sökes för forskningsprogrammet Finlands utrikespolitik och säkerheten i Nordeuropa.

För att framgångsrikt sköta uppgiften skall sökande ha omfattande expertis och gedigen internationell erfarenhet helst av forskningsuppdrag. För att tjänsten skall kunna skötas med framgång krävs doktorsexamen och goda kunskaper i engelska.

Läs hela annonsen här.

Forskare

Utrikespolitiska institutet söker forskare till alla forskningsprogram. För att framgångsrikt sköta uppgiften förutsätts god sakkunskap av forskningsprogrammets område samt beredskap att arbeta i en tankesmedja.  

Ansökningar av personer i olika skeden av sin forskarkarriär (magistrar, doktorer) önskas.

Läs hela annonsen här.

Ansökan riktas till institutets direktör och skall inlämnas senast 6.5. kl. 16.15 till adressen kirjaamo(at)fiia.fi.  Ansökningen kan även levereras till adressen Utrikespolitiska institutet, PB 425, 00101 Helsingfors (besöksadress Arkadiagatan 23, Helsingfors).

Ansökningarna returneras inte.