Englanninkielinen käännös joulukuussa 2022 julkaistusta UPIn raportista Suomi Afganistanissa 2001–2021: Vakauttamisesta ulko- ja turvallisuuspoliittisten suhteiden vaalimiseen on nyt luettavissa ja ladattavissa instituutin verkkosivuilla.

Suomi osallistui Afganistanin vakauttamiseen ja jälleenrakennukseen osana kansainvälistä interventiota lähes 20 vuoden ajan yhteensä noin 2 500 sotilaan ja 140 siviilikriisinhallinnan asiantuntijan voimin. Vuosien aikana Afganistaniin kohdennettiin noin 398 miljoonaa euroa kehitysyhteistyörahoitusta ja humanitaarista apua.

Laajan haastatteluaineiston analyysiin perustuvassa tutkimusraportissa tarkastellaan Suomen osallistumista kansainväliseen interventioon. Tutkimus toteutettiin marraskuun 2021 ja joulukuun 2022 välisenä aikana. Raportti on ulkoasiainvaliokunnan toimeksi antama riippumaton selvitys (UaVP 61/2021), ja tutkimusta johti Katariina Mustasilta UPIsta.

Tutkimuksessa todetaan, että Suomen toimintaa ohjasivat ennen kaikkea ulko- ja turvallisuuspoliittiset kumppanuustavoitteet, kuten halu ylläpitää ja syventää suhteita Yhdysvaltoihin ja Natoon. Tämän rinnalla Afganistanin vakauttaminen ja toimien seuranta jäivät toissijaisiksi.

Raportin käännös julkistetaan virallisesti tänään 19. kesäkuuta Brysselissä. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Suomen pysyvän EU-edustuston kanssa. Tilaisuudessa tarkastellaan raportin keskeisimpiä johtopäätöksiä sekä niiden merkitystä laajemmalle eurooppalaiselle ja kansainväliselle kriisinhallinnalle tulevaisuudessa.