Ulkopoliittisen instituutin tutkimusprofessori Antto Vihma on saanut tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon teoksestaan Nostalgia. Teoria ja käytäntö (Teos). Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto on myönnetty Antto Vihmalle palkintotilaisuudessa 13.9.2022.

Antto Vihma esittelee Nostalgia. Teoria ja käytäntö -teoksessaan modernia nostalgiaa länsimaisessa kontekstissa. Kirja on ensimmäinen suomalainen yleistajuinen teos nostalgiasta yhteiskunnallisena ja kulttuurisena voimana.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta toteaa palkitsemisperusteluissaan muun muassa seuraavaa: ”Nostalgiailmiötä käsitellessään Vihma sivuuttaa yksinkertaiset ja pelkistävät ratkaisut ja saa lukijan huomaamaan, kuinka houkuttelevaa ja vetoavaa nostalgia on ja miten sitä käytetään polttoaineena erilaisten päämäärien tavoittelussa. Vihma tulee samalla tarjonneeksi erinomaisen selityksen esimerkiksi sille, miksi yhdet meistä ovat alttiimpia uskomaan salaliittoteorioihin kuin toiset – asia, jota moni on viime vuosina pohtinut.”

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan esityksestä vuosittain tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot merkittävästä ajankohtaisesta tai esimerkillisestä ja pitkäjänteisestä tiedonjulkistamistyöstä. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on OKM:n asiantuntijaelin, joka seuraa tieteen, taiteen ja tekniikan eri alojen saavutuksia Suomessa ja ulkomailla.

Lisätietoja kirjasta Teoksen sivuilla.

Tutkimusprofessori