Utrikespolitiska institutets forskningsprofessor Antto Vihma har tilldelats statens pris för informationsspridning för sin bok Nostalgia. Teoria ja käytäntö (Teos). Statens pris för informationsspridning utdelades till Antto Vihma under prisceremonin 13.9.2022.

I sin bok Nostalgia. Teoria ja käytäntö presenterar Antto Vihma modern nostalgi i en västerländsk kontext. Boken är det första finländska allmänt kända verket om nostalgi som en samhällelig och kulturell kraft.

Delegationen för informationsspridning konstaterar i sina belöningsmotiveringar bland annat följande: ”När Vihma behandlar ett nostalgifenomen ignorerar han enkla och förenklade lösningar och får läsaren att märka hur lockande och attraktiv nostalgin är och hur den används som bränsle i strävan efter olika mål. Samtidigt ger Vihma en utmärkt förklaring på varför vissa är mer benägna att tro på konspirationsteorier än andra – något som många har funderat på under de senaste åren.”

Undervisnings- och kulturministeriet utdelar priset på inrådan av delegationen för informationsspridning. Kommitténs priser beviljas årligen för förtjänstfullt arbete inom ett aktuellt tema eller för ett långsiktigt arbete inom ett relevant område, och för verk som bidrar till medborgerlig kunskap och samhällsdebatt. Delegationen för informationsspridning är ett expertorgan som följer vetenskapens, konstens och teknologins utveckling både på den nationella och internationella planen.

Läs kommitténs motiveringar från denna länk.

Mer om boken på Teos webbsidor (på finska).

Forskningsprofessor