Ulkopoliittisen instituutin tutkija ja Der (europäische) Föderalist -blogin pitäjä Manuel Müller on mukana hankkeessa, jossa on tehty vaalikonetta muistuttava interaktiivinen työkalu EUROMAT. EUROMATin avulla voi vertailla omia näkemyksiään yhdeksän eurooppalaisen puolueen kantoihin. Käyttäjä saa sovelluksen avulla yleiskuvan siitä, minkä ryhmän kanssa hänellä on eniten yhteistä. EUROMAT keskittyy sellaisiin teemoihin, jotka kuuluvat EU:n toimivaltaan ja jotka voisivat olla seuraavan Euroopan parlamentin asialistalla.

Eurovaaleissa ei äänestetä suoraan eurooppalaista puoluetta, vaan EU-kansalaiset äänestävät niiden kansallisia jäsenpuolueita. EUROMAT ei siis tarjoa käyttäjilleen äänestyssuosituksia. Mikään kansallinen puolue ei kuitenkaan voi pärjätä EU:ssa ilman muiden maiden sisarpuolueiden tukea. Enemmistöä aletaankin ensin rakentamaan oman poliittisen viiteryhmän sisällä. EUROMAT tarjoaa olennaista tietoa niistä kysymyksistä, joissa eurooppalaisten puolueiden  kansalliset jäsenpuolueet ovat samanmielisiä. 

EUROMAT on Pulse of Europen and Polis 180:n and Der (europäische) Föderalist -blogin yhteistyössä toteuttama projekti. Kaikki kolme tahoa ovat poliittisesti riippumattomia.

EUROMAT on saatavilla suomeksi, englanniksi, saksaksi ja ranskaksi. 

Testaa EUROMATia

Vanhempi tutkija