Ulkopoliittinen instituutti (UPI) on liittynyt valtion tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanetin jäseneksi. Tulanet toimii tutkimuslaitosten yhteisenä äänenä tutkimuspolitiikkaan ja tutkimusjärjestelmiin liittyvässä kehittämistyössä.

UPIn liityttyä Tulanetin jäseneksi yhteenliittymään kuuluu yksitoista valtion tutkimuslaitosta, joissa työskentelee yhteensä noin 10 000 henkilöä. Laitokset tekevät oman alansa pitkäjänteistä tutkimusta tiiviissä yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa. Tutkimuksen lisäksi laitoksilla on vaihtelevassa määrin erilaisia asiantuntija- ja viranomaistehtäviä.

”Ulkopoliittiselle instituutille on tärkeää verkostoitua muiden kansallisesti merkittävien tutkimuslaitosten kanssa. Uskon aidosti siihen, että yhdessä voimme tehokkaammin edistää tieteen ja tutkimuksen roolia yhteiskunnassa”, UPIn johtaja Mika Aaltola toteaa.

Tulanetin jäsenet:

Geologian tutkimuskeskus (GTK)
Ilmatieteen laitos (IL)
Luonnonvarakeskus (Luke)
Maanmittauslaitos (MML)
Ruokavirasto
Suomen ympäristökeskus SYKE
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Työterveyslaitos (TTL)
Ulkopoliittinen instituutti (UPI)
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

Lisätietoja Tulanetista yhteenliittymän verkkosivuilla