Ulkopoliittisen instituutin hallitus on nimittänyt ajalle 2021−2023 neuvoa-antavan tieteellisen neuvoston, joka koostuu kansainvälisistä asiantuntijoista. Kokoonpanossa on useita uusia jäseniä. Uusina jäseninä aloittavat johtaja Anu Bradford (USA), johtaja Richard Govan (USA), johtaja Kristian Fischer (Tanska), tutkimusprofessori Timo Koivurova (Suomi), vanhempi tutkija Barbara Kunz (Saksa), professori Raffaele Marchetti (Italia), johtaja Rory Medcalf (Australia), johtaja Amrita Narlikar (Saksa), johtaja Mike Sfraga (USA) ja professori Steve Tsang (Iso-Britannia).

Vanhoina jäseninä jatkavat professori Eiki Berg (Viro), professori Shaun Breslin (Iso-Britannia), professori Michelle Cini (Iso-Britannia), professori Mark N. Katz (USA), vanhempi tutkija Andrei Kolesnikov (Venäjä), professori Christian Lequesne (Ranska), johtaja Volker Perthes (Saksa) ja professori Jonas Tallberg (Ruotsi).

Ulkopoliittisen instituutin kansainvälinen tieteellinen neuvosto (SAC) neuvoo instituutin tutkimustoiminnan suunnittelussa, seuraa instituutin toiminnan laatua ja vaikuttavuutta sekä tukee sen kansainvälistä toimintaa.

Neuvoston jäsenet 2021-2023