Utrikespolitiska institutets styrelse har tillsatt ett vetenskapligt råd för en treårsperiod 2021–2023. Rådets uppgift är att dra riktlinjerna för institutets forskningspolitik, värdera kvaliteten och relevansen i dess arbete, samt stöda institutet i dess internationella verksamhet.

Rådets medlemmar 2021–2023