Uutta virtaa Euroopalle: Uudistuspaketti Euroopan unionille
King Baudouin Foundation, Bertelsmann Stiftung, Open Society Initiative for Europe, European Policy Centre.

New Pact for Europen kolmas raportti “Re-energising Europe: A package deal for the EU27” on julkaistu. Raportista on julkaistu myös suomenkielinen tiivistelmä ”Uutta virtaa Euroopalle: Uudistuspaketti Euroopan unionille”

Raportin suomenkielisen tiivistelmän mukaan Euroopan unionin 27 jäsenvaltion (EU27) olisi elvytettävä eurooppalainen projekti vuosia kestäneiden kriisien jälkeen. Raportissa peräänkuulutetaan EU-mailta poliittista tahtoa ja rohkeutta sopia kunnianhimoisesta mutta realistisesta ja kaikkia hyödyttävästä uudistuspaketista. Uudistuspaketin pyrkimyksenä on ratkoa poliittisia erimielisyyksiä ja torjua kehitys, joka johtaisi entistä taantuvampaan, nationalistisempaan, suljetumpaan, ahdasmielisempään ja autoritäärisempään Eurooppaan. Raportin mukaan tämä on Euroopan suurin haaste.

Kolmas New Pact for Europe (NPE) -raportti perustuu yli 120 kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun Euroopassa viiden vuoden aikana. Ulkopoliittinen instituutti toimi hankkeessa kansallisena yhteistyökumppanina. Raportin julkaisijana toimivat King Baudouin Foundation, Bertelsmann Stiftung, Open Society Initiative for Europe ja European Policy Centre.

Lataa raportti (englanniksi)

Lataa suomenkielinen tiivistelmä

Lisätietoa raportista löytyy New Pact for Europen sivuilta.