Neopragmatismi ja politiikka: Esseitä Richard Rortyn neopragmatismin mahdollisuuksista ja seurauksista politiikan tutkimukselle

Ulkopoliittisen instituutin tutkija YTM Harri Mikkola väittelee yhteiskuntatieteiden tohtoriksi Tampereen yliopistosta otsikolla ”Neopragmatismi ja politiikka: Esseitä Richard Rortyn neopragmatismin mahdollisuuksista ja seurauksista politiikan tutkimukselle” 27. syyskuuta klo 12 Paavo Koli -salissa (Kanslerinrinne 1).

Tutkimus on koontiväitöskirja, joka koostuu neljästä vertaisarvioidusta ja tieteellisessä aikakauslehdessä julkaistusta artikkelista sekä johdantoluvusta. Tutkimus analysoi Richard Rortyn uuspragmatistisen teorian tuomia mahdollisuuksia politiikan tutkimukselle. Tutkielmassa analysoidaan miten uuspragmatistisen teorian hyväksyminen vaikuttaisi politiikan tutkimuksen peruskäsitteiden ymmärtämiseen, politiikan tutkimuksen perusteiden tieteenfilosofiseen ymmärtämiseen ja lopulta kysymyksiin siitä, mikä tulisi olla politiikan tutkimuksen tavoite ja minkälaisella politiikan tutkimuksella ympäröivää maailmaa ja tieteellistä tutkimusta itsessään tulisi lähestyä.

Lisätietoja Tampereen yliopiston sivuilla.