Neopragmatismi ja politiikka: Esseitä Richard Rortyn neopragmatismin mahdollisuuksista ja seurauksista politiikan tutkimukselle

Utrikespolitiska institutets forskare SVM Harri Mikkola disputerar för doktorgraden i samhällsvetenskaper i Tammerfors universitet med ämnet “Neopragmatismi ja politiikka: Esseitä Richard Rortyn neopragmatismin mahdollisuuksista ja seurauksista politiikan tutkimukselle” 27. september kl. 12 i Paavo Koli -salen (Kanslerinrinne 1).

Forskningen är en doktorsavhandling, som består av fyra refereeartiklar samt ingresser som publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Forskningen analyserar de möjligheter som Richard Rortys nypragmatiska teori medför till den politiska forskningen. I studien analyseras hur den nypragmatiska teorins accepterande skulle inverka på förståelsen av de fundamentala begreppen i politisk forskning, förståelsen av den politiska forskningens vetenskapsfilosofiska grunder. I studien söker man även svar på frågan om syftet med den politiska forskningen, och på frågan med vilken slags politisk forskning man borde granska den omgivande världen samt den vetenskapliga forskningen per se.

 

Tilläggsuppgifter på Tammerfors universitets sidor.