Hufvudstasbladet
Charly Salonius-Pasternak och Mika Aaltola – Intervju

Analys: Obamas lyckade mobilisering var avgörande, säger forskare

Barack Obamas nyckelord ”change” var också nyckeln till segern. Amerikanerna krävde förändring och vågade ta en risk för att få den, säger finländska experter.

Barack Obamas nyckelord ”change” var också nyckeln
till segern. Amerikanerna krävde förändring och vågade ta en risk för att
få den, säger finländska experter.

Helsingfors – De amerikanska väljarna är inte kända för att ta risker,
men nu gjorde de det. Resultatet visar att en klar förändring är på gång
i det amerikanska samhället, säger forskaren Mika Aaltola från
Utrikespolitiska institutet.

Aaltola konstaterar att de amerikanska väjarna för en gång skull inte tog
det enklaste alternativet.

– Oftast brukar det
funge ra så att den som väljarna helst skulle ta en öl med blir vald, men
nu tänjde de sig.

Aaltola säger att han själv var skeptisk till om Obama
skulle klara av att upprätthålla momentum.

Mot slutet klarade han av att ta fram nya drag hos sig
själv. Han var inte längre bara en torr robot, utan fick kontakt med
väljarna.

Perfekt kombination

Också en annan USA-kännare på Utrikespolitiska institutet,
Charly Salonius-Pasternak, tror att Obamas personlighet och vision var en
av de avgörande faktorerna bakom hans seger.

– Det var en perfekt kombination av entusiasm och vision
samt rätt attityd i sakfrågor, en hållning som fick de obundna
mittenväljarna att tycka att också de kan rösta på honom.

Obamas kampanj på internet var enligt Aaltola lyckad, med
diskussionsgrupper och spontanitet, me dan McCains försök att kontrollera
och styra diskussionen uppifrån misslyckades kapitalt.

Underläge från början

Salonius-Pasternak berömmer demokraternas organisation, som
för första gången var bättre än republikanernas, och säger att de lyckades
mobilisera väljarna från iver och entusiasm till registrering och
deltagande i kampanjarbetet.

– De lyckades bättre med att mobilisera nya väljare, att nå
de afroamerikanska, unga och förstagångsväljarna, säger Aaltola.

Han påpekar att också republikanerna lyckades med
mobiliseringen, vilket visas av att marginalen i antalet väljare inte
blev så stort som skillnaden i elektorsröster låter påskina (338-161).
Obama fick 62 miljoner röster mot McCains 55 miljoner.


-Några misstag under valkampanjen och det hade kunnat sluta
helt annorlunda, tror Aaltola.

Salonius-Pasternak där emot tycker att Obamas segermarginal
var betryggande, åtminstone sett till antalet elektorer.

– Det blir inte utrymme för frågetecken nu.Forskarna påpekar
att McCains utgångsläge var dåligt, med en sjunkande ekonomi och en
extremt impopulär republikansk föregångare.

Det samma sade McCain själv i sitt förlusttal i går:

-Vägen var svår från början.

– Det var
politiskt bäddat för en demokrat.
Men samtidigt misslyckades också
McCain själv med att visa ledarskap till exempel i fråga om finanskrisen, säger Salonius-Pasternak.

Ändrad demografi

De traditionellt republikanska fästena Virginia
och North Carolina som nu röstade för
Obama är typexempel på den förändring som är på gång i USA.

– Det berättar om den vilja till förändring som finns i det
amerikanska samhället, tycker Charly Salonius-Pasternak.

De amerikanska medierna talar om att den politiska geografin
är i förändring och de gamla tolkningarna av vem som bor var och röstar
hur inte längre gäller. Washington Post nämner som exempel stater där
immigrationen rör till gamla tänkesätt, svarta som flyttar tillbaka
till sydstaterna och latinobefolkningen som bara växer.

Också Mika Aaltola talar om vilken betydelse flyttrörelsen
har just i stater som Virginia och North Carolina.

– De nyinflyttade delar kanske inte de gamla invånarnas
världsbild. Tudelningen över huvud taget är ibland helt förlegad. Frågor
som miljö och klimat kan
för många vara viktigare än gamla klassiker som abort och religion.