Venäjän informaatiovaikuttaminen
Maanpuolustuksen kurssiyhdistys

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Katri Pynnöniemi on kirjoittanut artikkelin, joka julkaisiin Maanpuolustus-lehdessä 10.6. Artikkelissa Pynnöniemi avaa Venäjän informaatiovaikuttamista, jonka keinovalikoma ja keskeiset väitteet muistuttava monin tavoin neuvostopropagandaa.