Geopolitics versus geoeconomics: the case of Russia's geostrategy and its effects on the EU
International Affairs

Ulkopoliittisen insituutin vanhemmat tutkijat Mikael Wigell ja Antto Vihma ovat julkaisseet artikkelin Venäjän geostrategiasta viimeisimmässä International Affairs -lehdessä. Artikkelissa kehitetään uusi viitekehys geopolitiikan, geoekonomian ja näiden kahden välisen vuorovaikutuksen analysoimiseen.

Linkki artikkeliin