Geopolitics versus geoeconomics: the case of Russia's geostrategy and its effects on the EU
International Affairs

Äldre forskare vid institutet Mikael Wigell och Antto Vihma har publicerat artikeln om Rysslands geostrategi i den senaste International Affairs-tidningen. I artikeln utvecklas en ny referensram för att analysera geopolitik och geoekonomi och växelverkan mellan dessa.

Länk till artikeln