Arab futures: Three scenarios for 2025
European Union Institute for Security Studies

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Wolfgang Mühlberger on osallistunut juuri julkaistun ISSUE-raportin kirjoittamiseen. Raportissa hahmotellaan kolme erilaista skenaariota Arabimaailman tulevaisuudelle vuoteen 2025 saakka.
ISSUE on EU:n Institute for Security Studies:n julkaisusarja.

Linkki julkaisuun