Ulkopoliittisen instituutin Yhdysvaltojen politiikan ja vallan tutkimuskeskus järjestää syyskuussa 2015 ”Summer Session” -tapahtuman. Tapahtuma on tieteidenvälinen ja järjestyksessään toinen, se kokoaa yhteen tutkijoita ja politiikka-asiantuntijoita. Tapahtuma järjestetään Helsingissä ja Tallinnassa.

Ehdotuksia konferenssipapereiksi toivotaan – sekä empiirisen tutkimuksen että teoreettisen tutkimuksen puolelta. Esimerkkiteemoja ovat Yhdysvaltojen ulko- ja sisäpolitiikka, transatlanttiset suhteet, Yhdysvaltojen ulkopolitiikan vaikutukset Pohjoismaiden-Baltian turvallisuuteen ja alueeseen, vallan eri muodot, kovaan ja pehmeään valtaan liittyvät näkökulmat. 

Lisätietoja täältä.