Utrikespolitiska
institutets Forskningscenter för Förenta staternas politik och makt ordnar
evenemanget ”Summer Session” i september 2015. Evenemanget är
tvärvetenskapligt och det andra i ordningen, och det samlar forskare och
politikexperter. Evenemanget ordnas i Helsingfors och Tallinn.

Förslag
till konferenspapper efterlyses – både empirisk forskning och teoretisk forskning.
Exempel på teman är Förenta staternas utrikes- och inrikespolitik,
transatlantiska relationer, Förenta staternas utrikespolitiks inverkan på regionen
Norden-Baltikum och säkerheten där, maktens olika former, synpunkter på hård
och mjuk makt.

Mera information här.