puhelin:

Johdon assistentti Päivi Kulo 09 432 7703

Euroopan integraatio ja aatehistoria, EU:n poliittiset instituutiot sekä yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, eurooppalainen turvallisuuspoliittinen järjestelmä, Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Asiantuntemus

Euroopan integraatio ja aatehistoria, EU:n poliittiset instituutiot sekä yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, eurooppalainen turvallisuuspoliittinen järjestelmä, Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Tutkinnot

Valtiotieteen tohtori, Åbo Akademi, 1997

Kielitaito

suomi, ruotsi, englanti (työkielet), ranska, saksa, espanja

Projektit

, , ,


Viimeisimmät julkaisut

Asiantuntemus

Euroopan integraatio ja aatehistoria, EU:n poliittiset instituutiot sekä yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, eurooppalainen turvallisuuspoliittinen järjestelmä, Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Työkokemus

Yhteiskuntatieteiden lehtori, Turun yliopisto: Oikeustieteellinen tiedekunta, 1989-1990
Assistentti, Turun yliopisto: Politiikan tutkimuksen laitos, 1990-91
Assistentti, Åbo Akademi: Statsvetenskapliga institutionen, 1992-93
Tutkija Suomen Akatemian rahoittamassa ”Kansalaisten Eurooppa ” -tutkimusprojektissa, 1993-95
Assistentti, Åbo Akademi: Statsvetenskapliga institutionen 1996
Tutkija , Maanpuolustuskorkeakoulu: Strategian laitos 1.10.1996-28.2.1998
Tutkija, ”European Policy-Making” -tutkimusohjelman koordinaattori, Helsingin yliopisto: Yleisen valtio-opin laitos 1.3.1998-31.8.1998
Kansainvälisen politiikan professori, Helsingin yliopisto 1.9.1998-31.12.1998
Tutkija, ”European Policy-Making” tutkimusohjelman koordinaattori, Helsingin yliopisto 1.1.1999-31.12.2000
Tutkimuspäällikkö, Eurooppa-tutkimuksen keskus, Helsingin yliopisto 1.1.2001-14.4.2003
Poliittinen valtiosihteeri, Ulkoasiainministeriö 28.5.2007 – 31.12.2008
Johtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto, Helsingin yliopisto 15.4.2003-31.12.2009, (virkavapaalla 28.5.2007 – 31.12.2008)

Sivutoimet

Valtio-opin ja kansainvälisten suhteiden luennoitsija, Turun yliopisto 1993-96
Politiikka lehden päätoimittaja, 1995-96
Hufvudstadsbladetin kolumnisti 1997
Euroopan integraation ja turvall. politiikan luennoitsija, Maanpuolustuskorkeakoulu, 1998 ->
Turun Sanomien ja Etelä-Suomen Sanomien kolumnisti, 1999->
Suomen Kuvalehden kolumnisti, 2000 – 2001
Tutkimusjohtaja Pohjoismaisessa turvallisuuspoliittisessa tutkimusohjelmassa (rahoittajina Pohjoismaiden ministerineuvosto ja pohjoismaiden hallitukset) 1999 ->
Luennoitsija aiheena Euroopan poliittinen integraatio (60 h vuosittain), Euroopan komissio, Jean Monnet-projekti, 1998-2005
Projektin johtaja, Organising for Enlargement – tutkimusprojekti, Euroopan komission V puiteohjelma, 2001-2004
Pääministerin erityisedustaja Euroopan unionin tulevaisuutta pohtineessa konventissa 1.2.2002- 15.7.2003.
Projektin johtaja, The EU’s Impact on the Finnish Political System and Administration
Projektin johtaja, The EU as An International Actor, 2007-2010

Tieteelliset asiantuntijatehtävät ja luottamustoimet

Ulkopolitiikka-lehden toimitusneuvoston jäsen, 1994 – 2001
Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seuran hallituksen jäsen, 1994-2000
Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seuran, pj. 1994-96
Sektoritutkimuksen työryhmän jäsen, Ulkoasiainministeriö, 1995-2001
Euroopan turvallisuuden foorumin hallituksen jäsen, 1997-1999
Euroopan turvallisuuden foorumin pj, 1999-2001
Eduskunnan kirjaston hallituksen jäsen, 1999 ->
Helsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunnan jäsen, 1999 ->
Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan jäsen, 2000 ->
Utrikespolitiska institutet, Tukholma: Ulko- ja turvallisuuspoliittisen tutkimusohjelman johtokunnan jäsen, 2000->
The British Council, The Chewening Awards- toimikunnan jäsen 2001-2002
Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön hallituksen jäsen 2000 ->
EUROPAEUM:n akateemisen johtokunnan jäsen (kymmenen eurooppalaisen yliopiston yhdistys), 2004 ->
ARCADA (ruotsinkielinen ammattikorkeakoulu) hallintoneuvoston jäsen 2004 ->
Valtioneuvoston asettaman Jatkosodan ihmisluovutukset- tutkimushankkeen johtoryhmän jäsen 2004 ->
Crisis Management Initiative:n hallituksen jäsen 2005 -2006
Eurooppanaiset (Naiset´96) järjestön hallituksen puheenjohtaja 2005-2007
Tanner-Akatemian jäsen 2005 ->
Johtokunnan jäsen, Suomen kulttuurirahasto, 2006 ->
Hallituksen varapuheenjohtaja, Ulkopoliittinen instituutti, 2007-2009

Åbo Akademin hallitus, varapuheenjohtaja 2010->
 
Palkinnot

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston vuosipalkinto, 2001
Helsingin yliopiston J.V Snellman-palkinto, 2002

Vuoden valtiotieteilijä-palkinto 2002, Suomen Valtiotieteilijöiden liitto
Tanner-palkinto, 2005
Suomen Lähi-idän instituutin säätiön hallitus,varapuheenjohtaja 2010->
Valtakunnanoikeuden varajäsen, 2011->
Suomen kulttuurirahasto, hallituksen jäsen 2012 ->
Tutkinnot

Valtiotieteen tohtori, Åbo Akademi, 1997

Koulutus

Valtiotieteen maisteri, Åbo Akademi, 1989
Valtiotieteen lisensiaatti, Åbo Akademi, 1991
Valtiotieteen tohtori, Åbo Akademi, 1997 (väitöskirja poliittisten aatteiden historiasta ”Europe and Finland; Defining the Political Identity of Finland in Western Europe, Ashgate, London, 1998)

Kielitaito

suomi, ruotsi, englanti (työkielet), ranska, saksa, espanja

Valitse kategoria


Valitse kategoria

Tiililkainen, Teija (2019). Kaksi vallanvaihtoa. Ulkopolitiikka, 56 (2):3.

Tiilikainen, Teija (2019). Sipilän Suomi kurottaa länteen. Politiikasta, 9.4.

Tiilikainen, Teija (2019). Kuka puolustaa vielä federalismia ja miksi? Teoksessa Antti Ronkainen & Juri Mykkänen (toim.): Vapiseva Eurooppa - Mitä seuraa eurooppalaisen politiikan kaaoksesta? Tampere: Vastapaino. 191-206.

Tiilikainen, Teija (2019). Yhden EU-tien onneton loppu. Ulkopolitiikka, 56 (1):3.

Tiilikainen, Teija (2017). Finland i Europa och förhållandet till den transatlantiska länken. Kungliga krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift (4):71-75.

Tiilikainen, Teija (2017). Kohti yhdentyvää vai hajaantuvaa Eurooppaa? Tieto & trendit, 24.11.

Tiilikainen, Teija (2017). Strengthening the Pillars of Security and Defence. European Security and Defence (6):24-26.

Tiilikainen, Teija (2017). Nordic states in the EU's security and defence policy. Europe's world.

Tiilikainen, Teija (2017). Demokratian hätähuuto. Ulkopolitiikka, 54 (2):3.

Tiilikainen, Teija (toim.) (2017). Kaikki vapaudesta. Gaudeamus.

Tiilikainen, Teija (2016). Jako meihin ja muihin. Ulkopolitiikka, 53 (4):3.

Tiilikainen, Teija (2016). Valta ja vastuu. Ulkopolitiikka, 53 (3):3.

Tiilikainen, Teija (2016). Towards a Political Theory of EU Parliamentarism. Teoksessa Ihalainen, Pasi; Ilie, Cornelia & Palonen, Kari (toim.): Parliament and Parliamentarism; A Comparative History of A European Concept. Berghahn Books. 292-310.

Tiilikainen, Teija (2015). The making of Middle East policies: the conceptual framework of foreig policy-making. Teoksessa Behr, Timo; Tiilikainen, Teija (toim.): Northern Europe and the making of the EU's Mediterranean and Middle East policies : normative leaders or passive bystanders? Farnham: Ashgate. 13-23.

Behr, Timo & ,Tiilikainen, Teija (toim.) (2015). Northern Europe and the making of the EU's Mediterranean and Middle East policies : normative leaders or passive bystanders? Farnham: Ashgate.

Tiilikainen, Teija (2015). Suomen on päätettävä, mitä se haluaa Euroopassa : kannattaako Suomen profiloitua itsekkääksi ja unionin hajanaisuutta edistäväksi jäsenmaaksi, kysyy Teija Tiilikainen. Suomen Kuvalehti, 31.12.

Tiilikainen, Teija (2015). Arvio Euroopan talous- ja rahaliiton kehittämistarpeista. Valtiovarainministeriö.

Tiilikainen, Teija (2015). Eurooppa paineen alla. Ulkopolitiikka, 52 (4):3.

Tiilikainen, Teija (2015). Kantaako länsimaiden tarina? Ulkopolitiikka, 52 (3):3.

Tiilikainen, Teija (2015). Vakoiluskandaali osoitti EU:n aseman muuttuneen. Helsingin Sanomat, 26.7.

Tiilikainen, Teija (2015). Energiaa vai politiikkaa. Ulkopolitiikka, 52 (2):3.

Tiilikainen, Teija (2015). Euroopan taivas synkkenee. Ulkopolitiikka, 52 (1):3.

Tiilikainen, Teija (2015). Finland from neutrality to constructive Europeanness. Teoksessa Behr, Timo; Tiilikainen, Teija (toim.): Northern Europe and the making of the EU's Mediterranean and Middle East policies : normative leaders or passive bystanders? Farnham: Ashgate. 147-158.

Tiilikainen, Teija (2015). Finland: from neutrality to constructive Europeanness. Teoksessa Teija Tiilikainen; Timo Behr (toim.): Northern Europe and the Making of the EU's Mediterranean and Middle East Policies. Ashgate.

Tiilikainen, Teija (2015). Concepts of parliamentarism in the EU's political system. Teoksessa Wiesner, Claudia; Roshchin, Evgeny; Boilard, Marie-Christine (toim.): In debate with Kari Palonen: concepts, politics, histories. Baden-Baden: Nomos. 99-103.

Tiilikainen, Teija (2014). EU's institutioner och integrationen i Integrationens skiftande mönster. Teoksessa Juhana Aunesluoma; Marie-Louise Hindsberg; Hanna Ojanen; Charlotta Spolander (toim.): Stockholm: Studentlitteratur.

Tiilikainen, Teija (2014). The EU's International Identity and the Construction of the International Order. What does the Normative Power Debate Offer to IR Studies? European Review of International Studies, 1.

Tiilikainen, Teija (2014). Eurooppalaiset vaalit? Ulkopolitiikka, 1:3.

Tiilikainen, Teija (2014). Rahoitusvakautta euroalueen johdolla. Finanssialan majakka, 31.12.

Tiilikainen, Teija (2014). Villkoren för ett djupare försvarspolitiskt samarbete/Tiiviimmän puolustusyhteistyön reunaehdot. Teoksessa (toim.): Nordisk gemenskap i nutid och framtid.

Tiilikainen, Teija (2014). Erilaiset naapurit. Ulkopolitiikka, 2:3.

Tiilikainen, Teija (2014). Unohtunut oikeudenmukaisuus. Ulkopolitiikka, 3:3.

Tiilikainen, Teija (2014). Kirjatutka: Liittovaltio brittiläisin maustein. Ulkopolitiikka, 3:68.

Tiilikainen, Teija (2014). EU ilman Isoa-Britanniaa. Kaleva, 9.11.

Tiilikainen, Teija (2014). EU:n päätöksenteko kehittyy kohti Yhdysvaltojen mallia. Helsingin Sanomat, 29.10.

Tiilikainen, Teija (2014). Vierailija: EU puolustaa YK:n kivijalkaa. Aamulehti, 19.9.

Tarja Halonen – Presidentti puolustuskannalla.

Tiilikainen, Teija (2013). Globaalin vallan rappio. Ulkopolitiikka.

Tiilikainen, Teija (2013). Maailmantalouden tukipylväät horjuvat. Ulkopolitiikka.

Tiilikainen, Teija (2013). Vanhat viholliset yllättivät. Ulkopolitiikka.

Tiilikainen, Teija (2013). Demokraattisempi rahaliitto. Ulkopolitiikka.

Tiilikainen, Teija (2013). Euroopan on tunnustettava vastuunsa. Muuriankkuri, 31.12.

Tiilikainen, Teija (2013). The Foundations of EU-membership remain solid. Debt Management Annual Review, 31.12.

Tiilikainen, Teija (2013). Euroopan puolustusyhteistyö syvenee talouden ehdoin. Aamulehti, 19.12.

Tiilikainen, Teija (2013). Kääntääkö vakoiluskandaali uuden lehden EU:n ja USA:n välisissä suhteissa? Helsingin Sanomat, 26.7.

Tiilikianen, Teija (2013). Maailma tarvitsee EU:n mallia. Column on the Council of State’s Website, 22.5.

Tiilikainen, Teija (2012). The EU in Global Security. Constructing a Common European Identity. Studia Diplomatica:111-126.

Tiilikainen, Teija (2012). Vastakkainasettelusta yhdentyvään Eurooppaan. Teoksessa (toim.): Euroopan historia I-II. Helsinki: WSOY.

Tiilikainen, Teija (2012). Vastakkainasettelusta yhdentyvään Eurooppaan. Teoksessa (toim.): Euroopan historia I-II. Helsinki: WSOY.

Tiilikainen, Teija (2012). Mitä Euroopan unionin tilalle. Kaleva, 22.12.

Tiilikainen, Teija (2012). Could the EU be replaced. Helsinki Times, 16.2.

Tiilikainen, Teija (2011). The European Parliament. Teoksessa Kari Palonen; Tapani Turkka; Claudia Wiesner (toim.): Parliaments and Europe. Baden-Baden: Nomos.

Tiilikainen, Teija (2016). The EU in Global Security: Constructing a Common European Identity. Studia Diplomatica.

Tiilikainen, Teija; Tallberg, Jonas; Naurin, Daniel & Beach, Derek (2011). Makten i Europa. Stockholm: SNS.

Biscop, Sven; Gnesotto, Nicole ; Howorth, Jolyon ; Keohane, Daniel ; Silvestri, Stefano & Tiilikainen, Teija (2010). The EU, Nato and Russia. Teoksessa (toim.): What do Europeans want from Nato? Paris: European Union Institute for Security Studies.

Tiilikainen, Teija (2008). ASEM as a Part of the EU System. Teoksessa Bart Gaens (toim.): ASEM in its Tenth Year. London: Ashgate.

Tiilikainen, Teija (2008). Doeser, Fredrik (2008): In Search of Security after the Collapse of the Soviet Union. Foreign Policy Change in Denmark, Finland and Sweden 1988-1993 (Book review). Statsvetenskaplig tidskrift.

Tiilikainen, Teija (2008). Selvitys EU:n Lissabonin sopimukseen sisältyvästä keskinäisen avunannon velvoitteesta. Teoksessa (toim.): Ulkoasiainministeriö. Helsinki:

Tiilikainen, Teija (2007). Axelsson, Erik (2006): Historien i politiken. Historieanvändning i norsk och svensk EU-debatt 1990-94 (Book review). Historisk Tidskrift.

Tiilikainen, Teija (2007). Klassiset integraatioteoriat. Teoksessa Teija Tiilikainen; Teemu Palosaari (toim.): Integraation teoria. Helsinki: Gaudeamus.

Tiilikainen, Teija (2007). Politiikan tutkimuksen näkökulma Euroopan integraatioon. Teoksessa Teija Tiilikainen; Teemu Palosaari (toim.): Integraation teoria. Helsinki: Gaudeamus.

Tiilikainen, Teija (2007). Suomi Euroopan unionissa: Eduskunta ja ulkopolitiikka. Teoksessa (toim.): Eduskunta ja ulkopolitiikka. Suomen eduskunta 100 vuotta: Kansainvälinen eduskunta. Helsinki: Eduskunta.

Tiilikainen, Teija (2006). Åland in European security policy. Teoksessa Alyson K.J. Bailes; Gunilla Herolf; Bengt Sundelius (toim.): The Nordic Countries and the European Security and Defence Policy. Oxford: Oxford University Press.

Tiilikainen, Teija (2006). The Nordic countries and the EU-Nato –relationship. Teoksessa Alyson J.K. Bailes; Gunilla Herolf; Bengt Sundelius (toim.): The Nordic Countries and the European Security and Defence Policy. Oxford: Oxford University Press.

Tiilikainen, Teija (2006). Tio år finländsk EU-politik. Medlemskapserfarenheterna i Finlands politik och förvaltning. Nordisk administrativ tidskrift.

Tiilikainen, Teija (2006). A Transition Presidency? An inside view of Finland’s second presidency of the EU, July- December 2006. Notre Europe Policy Paper (22).

Tiilikainen, Teija (2006). EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikka: nykytila ja tulevaisuuden mahdollisuudet. Teoksessa (toim.): Yhteisten arvojen puolesta ? Suomi ja EU:n kriisinhallinta. Helsinki: Ulkoasiainministeriö.

Tiilikainen, Teija (2006). Sfp och EU-politiken. Teoksessa Siv Sandberg (toim.): Sfp:s 100-års antologi.

Tiilikainen, Teija (2006). Suomi Euroopan unionissa: näkökulmia Suomen eurooppalaisuuteen. Teoksessa (toim.): Suomi, Viro ja Euroopan tulevaisuus. Helsinki: Eurooppa-tiedotus.

Tiilikainen, Teija (2006). Kansainvälistyminen demokratian haasteena. Teoksessa (toim.): Studia Generalia: Eduskunta 100 vuotta – demokratian haasteet. Helsinki: Helsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunta.

Tiilikainen, Teija (2006). Suomi ja EU:n tulevaisuuskonventti. Teoksessa Alexander Stubb (toim.): Marginaalista ytimeen. Suomi Euroopan unionissa 1989-2003. Helsinki: Tammi.

Tiilikainen, Teija (2006). Ulko- ja turvallisuuspolitiikka: Suomen linjan täydellinen muodonmuutos. Teoksessa Tapio Raunio, Juho Saari (toim.): Eurooppalaistuminen. Suomen sopeutuminen Euroopan integraatioon. Helsinki: Gaudeamus.

Tiilikainen, Teija (2005). Genom grannens glasögon. Teoksessa Fredrik Bystedt; Ylva Nilsson (toim.): Tio år i EU. Vad vet vi och vad vill vi? Stockholm: SNS Förlag.

Tiilikainen, Teija (2005). Pohjola ja EU. Teoksessa Larserik Häggman (toim.): Suomi Pohjoismaana. Pohjola-Norden.

Tiilikainen, Teija (2005). Kymmenen vuotta suomalaista EU-politiikkaa. Teoksessa Jaakko Kiander (toim.): Suomi EU:ssa: ensimmäiset 10 vuotta. Helsinki: VATT.

Tiilikainen, Teija; Helander, Petri & Heliskoski, Joni (2005). Euroopan perustuslaki. Helsinki: Edita.

Vahva vai heikko EU? Kuinka EU:n kansainvälistä toimintakykyä tulisi arvioida.

Tiilikainen, Teija & Erkkilä, Tero (2004). Avain EU-käsitteisiin. Helsinki: Eurooppa-tiedotus.

Tiilikainen, Teija (2004). Euroopan integraatio ja turvallisuusrakenteet. Kosmopolis, 34.

Tiilikainen, Teija (2003). A Finnish Perspective on European Security. Teoksessa Elisabeth Davidson; Bo Huldt; Jan Mörtberg; Tomas Ries (toim.): The New Northern Security Agenda: Perspectives from Finland and Sweden. Stockholm: The Swedish National Defence College.

Tiilikainen, Teija (2003). The political implications of the EU´s enlargement to the Baltic states. Teoksessa Vello Pettai; Jan Zielonka (toim.): The road to the European Union, volume 2. Estonia, Latvia and Lithuania. Manchester: Manchester University Press.

Tiilikainen, Teija (2003). . Finland: smooth adaptation to European values and institutions. Teoksessa Wolfgang Wessels; Andreas Maurer; Jürgen Mittag (toim.): Fifteen into one? Manchester: Manchester University Press.

Tiilikainen, Teija (2003). Addressing the Challenge of the EU’s Future. What is at issue in the debate on the future of the EU? .

Konstitutionalismi EU:n tulevaisuuden haasteena.

Tiilikainen, Teija & Raunio, Tapio (2003). Finland in the European Union. London: Frank Cass.

Tiilikainen, Teija (2003). Euroopan unioni – nähtävissä oleva tulevaisuus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla. Teoksessa Kalevi Rauhala; Pekka Sivonen; Teija Tiilikainen; Pauli Järvenpää (toim.): Suomen turvallisuuspolitiikan vaihtoehdot. Helsinki: National Defence College, Department of Strategic and Defence Studies.

Tiilikainen, Teija (2002). Laajentuminen ja Eurooppa-aate. Teoksessa Tapio Raunio; Teija Tiilikainen (toim.): Euroopan rajat. Helsinki: Gaudeamus.

Tiilikainen, Teija (2002). Finlands och Sveriges alliansfrihet i ljuset av Sveriges 1812 års politik. Teoksessa Tapani Suominen (toim.): Sverige i fred; Statsmannakonst eller opportunism. Stockholm: Atlantis.

Decision-Making in the EU: a Small-State Perspective.

Tiilikainen, Teija (2002). The European Convention and the Challenge of Constitutionalism in the EU. Teoksessa Simone Ceramicola (toim.): Phoenix (ADEK). Brussels: European Commission.

Tiilikainen, Teija (2002). Suomen ja Ruotsin puolueettomuus; Ruotsin vuoden 1812 politiikan valossa. Teoksessa Tapani Suominen (toim.): Itsekkyyttä vai valtiomiestaitoa – Ruotsin idänpolitiikka vuosina 1812-2002. Helsinki: Tammi.

Tiilikainen, Teija (2001). Nato, EU ja Venäjä. Teoksessa (toim.): Studia Generalia: Itämeri, Pohjolan Välimeri? Helsinki: Helsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunta.

Tiilikainen, Teija (2002). Liittovaltiollisuus EU:n tulevaisuustyössä. Teoksessa (toim.): Millaisen federaation Suomi haluaa? Helsinki: Elinkeinoelämän valtuuskunta.

Tiilikainen, Teija (2001). Finland and the EU. Teoksessa Bo Huldt; Teija Tiilikainen; Tapani Vaahtoranta; Anna Helkama-Rågård (toim.): Finnish and Swedish Security, Comparing National Policies. Stockholm: Försvarshögskolan.

Liittovaltiolliset elementit vahvistuvat: EU Nizzan jälkeen.

Tiilikainen, Teija (2001). Nordic Integration Policy Seen from Abroad. Cooperation and Conflict.

Tiilikainen, Teija (2001). Perusoikeuskirja ja integration syveneminen. Teoksessa Liisa Nieminen (toim.): Perusoikeudet EU:ssa. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus.

Tiilikainen, Teija (2001). Euroopan unioni Suomen turvallisuuspolitiikassa. Teoksessa 517 (toim.): Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan linjaukset. Helsinki: Otava.

Tiilikainen, Teija (2001). Yhteensopimaton valtiosuvereniteetin kanssa’, Integraation hahmottamisen ongelmia kylmän sodan jälkeisessä Suomessa. Teoksessa Johan Bäckström (toim.): Entäs kun tulee se yhdestoista? Suomettumisen uusi historia. Helsinki: WSOY.

Tiilikainen, Teija (2001). Kriisit 1900-luvun ilmentymiä? Teoksessa (toim.): Studia Generalia: Kriisikattilat ja uskonnot maailmanpolitiikassa. Helsinki:

Testi läpäisty kunnialla: Suomi johdatti EU:n uudelle vuosituhannelle.

Tiilikainen, Teija (2000). Finland Guided the EU into the New Millennium; The First Test Passed. .

Tiilikainen, Teija (2000). Suomi johtajana EU:n ulkosuhteissa. Teoksessa Tuomo Martikainen; Teija Tiilikainen (toim.): Suomi EU:n johdossa. University of Helsinki.

Tiilikainen, Teija (2000). Johdatus Suomen puheenjohtajuuden haasteisiin. Teoksessa Tuomo Martikainen; Teija Tiilikainen (toim.): Suomi EU:n johdossa. University of Helsinki.

Tiilikainen, Teija (2000). Ketkä johtavat EU:a - suuret maat, pienet maat? Teoksessa (toim.): Studia Generalia, Suomi EU:n puheenjohtajana, suomi Euroopan kielenä. Helsinki: Helsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunta.

Tiilikainen, Teija (1999). The Political Challenges of the EU Enlargement to the Baltic States. Teoksessa (toim.): A Working Paper, European University Institute. The Robert Schuman Center.

Federalismi: Johdatus liittovaltioiden poliittiseen järjestelmään.

Tiilikainen, Teija (1999). Europe and Finland. Defining the National Identity of Finland in Western Europe. Aldershot: Ashgate.

Tiilikainen, Teija (1999). Uuden Euroopan muotokuva - ulkoa korea, sisältä rosoinen? Teoksessa Maija Metsä (toim.): Tuleva tuhat. Helsinki: Tilastokeskus.

Tiilikainen, Teija (1999). Politiikan huominen: poliittiset identiteetit ja järjestelmät murroksessa. Teoksessa Jan Rydman (toim.): Matkalla tulevaisuuteen, tieteen päivät 1999. Helsinki: Tieteellisten seurain valtuuskunta.

Tiilikainen, Teija (1999). Presidentin ulkopoliittinen johtajuus suomalaisena traditiona; tradition merkitys 2000-luvulla. Teoksessa (toim.): uomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen päätöksentekojärjestelmä uuden perustuslain valossa. Helsinki:

Tiilikainen, Teija (1998). Creating a New Security System in Europe. Teoksessa Robert Jansson (toim.): Hard and Soft Security in the Baltic Sea Region. Mariehamn: The Åland Peace Foundation.

Tiilikainen, Teija (1998). Citizenship and Nationality Status in the New Europe. Teoksessa Siofra O’Leary; Teija Tiilikainen (toim.): Citizenship and Nationality Status in the New Europe. London: Maxwell.

Tiilikainen, Teija (1998). Finland och Sverige - Skillnader och Likheter i Sätten att förstå Världen efter det Kalla Kriget. Teoksessa Tapani Suominen (toim.): Det hotade landet och det skyddade. Stockholm: Atlantis.

Tiilikainen, Teija (1998). The Finnish Neutrality - Its New Forms and Future. Teoksessa Laurence Goetschel (toim.): Small States Inside and Outside the EU. London: Kluwer.

Tiilikainen, Teija (1998). Europe Needs a Common Identity? A Comment upon the Core Problems of the CFSP. Teoksessa Martti Koskenniemi (toim.): International Law Aspects of the EU. London: Kluwer.

Tiilikainen, Teija (1998). The Problem of Democracy in the EU. .

Euroopan unioni kansainvälisenä toimijana.

Tiilikainen, Teija (1997). The Alternatives of European Security Policy. Teoksessa (toim.): Facta 2000. Helsinki: WSOY.

Tiilikainen, Teija (1997). Suomen turvallisuuspolitiikka ja kansainvälinen asema. Teoksessa (toim.): Tiedän, palvelen, opastan (Textbook of the Finnish Guide Association). Helsinki: Edita.

Tiilikainen, Teija (1996). Finland and the EU. Teoksessa Lee Miles (toim.): The European Union and the Nordic Countries.

Tiilikainen, Teija (1997). The Finnish Research on European Integration. Teoksessa (toim.): Survey of Current Political Science Research on European Integration. Brussels: European Commission.

Tiilikainen, Teija (1996). What is the Future of the Nordic Identity? Teoksessa Jarmo Kervinen; Anu Korhonen; Keijo Virtanen (toim.): Identities in Transition - Perspectives on Cultural Interaction and Integration. Turku: University of Turku.

Tiilikainen, Teija (1996). Imperiumi miettii vastaiskua. Teoksessa Timo Harakka (toim.): Eurooppa-almanakka. Helsinki: Edita.

Tiilikainen, Teija (1995). The Problem of Democracy in the European Union. Teoksessa Rosas Allan; Antola Esko (toim.): A Citizens' Europe; Towards A New World Order. London: Sage.

Går den nordiska identiteten förlorad? De nordiska länderna och Europas säkerhet.

Tiilikainen, Teija (1995). Kohti hallitustenvälistä konferenssiä 1996. Helsinki: The Finnish Institute of International Affairs.

Tiilikainen, Teija (1995). The Finns are Pleased with Their Membership in the EU, Respect for Leaders or Critical Evaluation? .

Tiilikainen, Teija (1995). Den europeiska integrationen - Uppkomsten av ett forskningsområde i Finland. Teoksessa (toim.): Brooar – Till Roger Broo på 50-årsdagen. Helsinki: The Swedish Cultural Foundation.

Tiilikainen, Teija (1995). Euroopan yhdentymisen vaikutukset Suomen ulkopolitiikassa. Teoksessa Jouko Huru; Olli-Pekka Jalonen (toim.): Eurooppalaistuvan Suomen turvallisuuspoliittiset haasteet. Tampere: Tampere Peace Research Institute.

Tiilikainen, Teija (1994). Det finländska folket inför det historiska beslutet. .

Voiko EU-Suomi olla itsenäinen ? Valtiollisen itsenäisyyden ja suvereniteetin suhde EU-jäsenyyteen.

Tiilikainen, Teija (1994). The Finns As Constructors of a United Europe, Reflections Upon the European Political Heritage of Finland. .

Tiilikainen, Teija (1990). Demokratian ongelma Euroopan Unionissa. Teoksessa Teija Tiilikainen (toim.): Kansalaisten Eurooppa. Turku: Åbo Akademi University.

Om Finlands förhållande till utländska makter bestämmer presidenten.

Studiet av internationella relationer - Genom kaos till myndighet?

Tiilikainen, Teija (1992). Suomi ja Euroopan Yhteisön lainsäädäntövalta. Turku: The Institute for European Studies.

Suomen doktriini murtuu -suomalaisen politiikan kulku Paasikiven-Kekkosen realismista kohti yhteisöllisuuden Eurooppaa.

Tiilikainen, Teija (1991). Valtiosopimukset osana Suomen itsenäisyyden ajan ulkopolitiikkaa. Ulkopolitiikka.

Tiilikainen, Teija (1991). Valtion suvereniteetti säännön ja käyttäytymisen vuorovaikutuksena. Rauhantutkimus.

Tiilikainen, Teija (1990). Suomen valtiosopimusoikeuden perusteista. Yearbook of Oikeustiede.

Tiilikainen, Teija (1990). Tuotevastuulain valmistelu -katsaus suomalaisen lain syntyvaiheisiin. Teoksessa Ahti Laitinen; Teija Tiilikainen (toim.): Tuotevastuulain valmistelu -katsaus suomalaisen lain syntyvaiheisiin. Turku: University of Turku.