Telefon:

Chefassistent Päivi Kulo +358 9 432 7703

Europeisk integration, idéhistoria, politiska institutioner samt gemensam utrikes- och försvarspolitik; Finlands utrikes- och försvarspolitik.

Expertis

Europeisk integration, idéhistoria, politiska institutioner samt gemensam utrikes- och försvarspolitik; Finlands utrikes- och försvarspolitik.

Examen

PD, Åbo Akademi, 1997

Språkkunskaper

finska, svenska, engelska (arbetsspråk), franska, tyska, spanska


Senaste publikationerna

Expertis

Europeisk integration, idéhistoria, politiska institutioner samt gemensam utrikes- och försvarspolitik; Finlands utrikes- och försvarspolitik.

Arbetserfarenhet

Lektor vid Turun yliopisto: Juridiska fakulteten, 1989-1990
Assistent, Turun yliopisto: Politiikan tutkimuksen laitos 1990-91
Assistent, Åbo Akademi: Statsvetenskapliga institutionen 1992-93
Forskare i forskningsprojektet ‘Citizens’ Europe’ finansiering av Finlands Akademi 1993-1995
Assistent, Åbo Akademi: Statsvetenskapliga institutionen 1996
Forskare vid Försvarshögskolan:
Strategiska institutionen 1.10.1996-28.2.1998
Forskare, koordinator för programmet European Policy-Making
Helsingfors universitet: Institutionen för allmän statslära
1.3.1998 -31.8.1998
Professor i internationell politik, Helsingfors universitet 1.9.1998-31.12.1998
Forskare, koordinator för programmet European Policy-Making,Helsingfors universitet 1.1.1999 – 31.12.2000
Forskningsdirektör, Centrum för Europastudier, Helsingfors universitet 1.1.2001 – 14.4.2003
Politisk statssekreterare, Utrikesministeriet 28.5.2007 – 31.12.2008
Direktör, Nätverket för Europaforskning, Helsingfors universitet 15.4.2003-31.12.2009 (tjänsteledig 28.5.2007-31.12.2008)

Bisysslor

Föreläsare i allmän statslära och internationella relationer,
Turun yliopisto 1993-96
Chefredaktör för tidskriften Politiikka, 1995-96
Kolumnist för Hufvudstadsbladet 1997
Föreläsare i europeisk politik, Försvarshögskolan, 1998 ->
Kolumnist för Turun Sanomat och Etelä-Suomen Sanomat
1999 ->
Kolumnist för Suomen Kuvalehti, 2000 – 2001
Projektledare till en av projekten i (>Comparative Nordic Security Policy=) Det nordiska säkerhetspolitiska forskningsprogrammet som finansieras av nordiska regeringar och Nordiska Ministerrådet, 1999 ->
Föreläsare om Europas politiska integration (60h årligen), Europeiska komissionen, Jean Monnet projektet, 1998-2005
Projektledare, Organising for Enlargement – forskningsprojektet, Europeiska komissionens V ramprogram, 2001 – 2004
Statsministers specialrepresentant i Europeiska konventet 1.2.2002- 15.7.2003.
Projektchef, The EU’s Impact on the Finnish Political System and Administration
Projektchef, The EU as an International Actor, 2007-2010

Vetenskapliga sakkunnig- och förtroendeuppgifter

Medlem i redaktionskommittén för tidskriften Ulkopolitiikka, 1994-2001
Medlem av styrelsen för Föreningen för Internationella Studier rf., 1993-2000
Ordförande för Föreningen för Internationella Studier rf., 1994-96
Medlem i styrelsen för Forum för Europas säkerhet rf. 1997-99
Medlem i arbetsgruppen för sektorforskning, Utrikesministeriet,
1995 -2001
Medlem i styrelsen för Riksdagens bibliotek, 1999 ->
Medlem i Samverkande bildningsorganisationen, Helsingfors universitet, 1999 ->
Ordförande för Forum för Europas säkerhet rf., 1998-2000
Medlem i styrelsen för nationella ekonomiskpolitiskaförsvaret, 2000 ->
Medlem i styrelsen för utrikes och säkerhetspolitisk forskning, Utrikespolitiska institutet, Stockholm, 2000->
Medlem i styrelsen för Chevening Awards, the British Council,
2001-2002
Medlem i styrelsen för Stiftelsen för utrikespolitisk forskning, 2001 ->
Medlem i EUROPAEUMs akademiska styrelse (en organisation mellan tio europeiska universitet), 2004 ->
Medlem i förvaltningsrådet för ARCADA 2004 ->
Medlem i styrelsen för forskningsprojektet om Fortsättningskrigets utlämningar utnämnd av Statsrådet 2004->
Medlem i styrelsen för Crisis Management Initiative 2005 -2006
Ordförande för styrelsen för Eurooppanaiset (Europakvinnor) 2005 ->
Medlem i Tanner Akademin 2005 ->
Styrelsemedlem, Suomen kulttuurirahasto, 2006->
Vice styrelseordförande, Utrikespolitiska institutet, 2007-2009
Åbo Akademis styrelse, 2010->
Viceordförande, Stiftelsen för Finska mellanösterninstitut 2010->
Suppleant, Riksrätt 2011->
Styrelsemedlem, Finska kulturfoden 2012->

Pris

Svensk-finska kulturfondets årliga pris, 2001
Helsingfors universitets J.V Snellman pris, 2002
Årets statsvetarpris (Statsvetarnas förbund), 2002
Tanner priset, 2005

Examen

PD, Åbo Akademi, 1997

Utbildning

Politices magister, Åbo Akademi, 1989
Politices licenciat, Åbo Akademi, 1991
Politices doktor, Åbo Akademi, 1997 (med avhandlingen om politiska idéers historia “Europe and Finland; defining the Political Identity of Finland in Western Europe, Ashgate, London, 1998)

Språkkunskaper

finska, svenska, engelska (arbetsspråk), franska, tyska, spanska

07 / 2018

Kansainvälistyminen demokratian haasteena

06 / 2018

Uuden maailmanjärjestyksen peruspilarit

12 / 2017

Finland i Europa och förhållandet till den transatlantiska länken

11 / 2017

Kohti yhdentyvää vai hajaantuvaa Eurooppaa?

11 / 2017

Strengthening the Pillars of Security and Defence

09 / 2017

Nordic states in the EU's security and defence policy