Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen on aika muodostaa yhteinen, kolmansia maita koskeva positiivinen talouspoliittinen ohjelma, joka hyödyttäisi kaikkia osapuolia. Se rakentuisi kahdenvälisille suhteille, muttei keskittyisi yksinomaan niihin. Ohjelma edustaisi EU:n ja Yhdysvaltojen yhteistä linjaa, vaikka osapuolilla olisikin ajoittain keskenään eriäviä syitä tukea sen eri osa-alueita.

Ensimmäisiä merkkejä yhteisestä talouspoliittisesta ohjelmasta on nähtävissä EU:n ja Yhdysvaltojen kauppa- ja teknologianeuvoston hankkeissa Jamaikalla ja Keniassa. Poliittinen aikaikkuna Yhdysvaltojen ja EU:n lähentymiselle sekä uusille EU:n kauppasopimuksille saattaa kuitenkin sulkeutua vuonna 2024.

Tulevaisuudessa yhteisten aloitteiden tulisi ulottua suuriin talouksiin, kuten Brasiliaan, Meksikoon ja Indonesiaan. Sekä Washingtonissa että Brysselissä prioriteettilistan kärjessä pitäisi olla EU:n ja Mercosur-maiden välisen kauppasopimuksen voimaantulo.

Yhdysvaltojen ja EU:n tämänhetkistä suhdetta luonnehtii osapuolten etääntyminen toisistaan teknologian sekä teollisuus- ja ympäristöpolitiikan aloilla. Jotta lähentyminen olisi mahdollista, Yhdysvaltojen täytyy arvioida uudelleen ylimitoitettuja pelkojaan EU:n sääntelyvallasta – ja alkaa suhtautua eurooppalaisten standardien leviämiseen keinona saavuttaa yhteisiä päämääriä.

Affilioitunut tutkija