Intia, Turkki, Brasilia ja Etelä-Afrikka tavoittelevat entistä moninapaisempaa, lännen valtakauden jälkeistä maailmanjärjestystä, jossa niihin ei suhtauduta vain suurvaltojen tukijoina vaan itsenäisinä ja omaehtoisina kansainvälisinä toimijoina.

Maiden ulkopolitiikan tavoite on muuttaa keskeisiä globaalihallinnan instituutioita. Kaikki neljä valtiota havittelevat pysyvää jäsenyyttä YK:n turvallisuusneuvostossa. Saavuttaakseen päämääränsä ne tarvitsevat tukea myös muilta kuin länsimailta, mikä osaltaan vahvistaa tarvetta monisuuntaisille kumppanuuksille.

Intia, Turkki, Brasilia ja Etelä-Afrikka tarkastelevat Venäjän Ukrainassa käymää hyökkäyssotaa sekä lännen vastatoimia omasta näkökulmastaan. Ne pitävät Venäjän hyökkäystä kansainvälisen oikeuden loukkauksena, mutta katsovat sodan olevan pääasiassa lännen huolenaihe.

Vaikka nämä neljä maata suhtautuvat länsivaltoihin usein kriittisesti, ne eivät ole lähtökohtaisesti länsivastaisia, ja ne kaikki arvostavat monenvälisiä instituutioita; nelikon ulkopoliittiset tavoitteet ja piirteet tarjoavat EU:lle mahdollisuuksia yhteistyöhön, mutta tämän on tapahduttava aiempaa tasavertaisemmin.

Johtava tutkija
Vanhempi tutkija
Vanhempi tutkija
Vanhempi tutkija
Affilioitunut tutkija