Kiinan johtaja Xi Jinping ilmoitti lokakuussa pyrkivänsä tekemään Kiinan kansantasavallasta yhden maailman vaikutusvaltaisimmista valtioista vuoteen 2049 mennessä. Kiina ei kuitenkaan havittele Yhdysvaltain kaltaista asemaa kiistattomana supervaltana. Kiinan tavoitteena on sen sijaan maailma, jossa yhdelläkään valtiolla ei ole globaalia hegemoniaa, mutta jossa Kiina ja Yhdysvallat erottuvat kahtena suurvaltana.

Tähän tavoitteeseen sisältyy Kiinan ja Yhdysvaltain välisen taloudellisen, poliittisen ja sotilaallisen välimatkan pienentäminen. Lisäksi Kiina haluaa muuttaa kansainvälisten järjestöjen toimintaa vähemmän liberaalia demokratiaa suosivaksi. Näiden strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Kiinalla on kaksi taktiikkaa. Ensimmäinen tähtää Kiinan taloudellisen merkityksen kasvattamiseen alueilla, joissa globalisaation vaikutukset ovat olleet heikkoja tai negatiivisia, kuten Kreikassa ja Unkarissa. Kiinan toinen taktiikka suuntautuu rikkaiden teollisuusmaiden hallitsemiin kansainvälisiin järjestöihin, joiden päätöksenteossa Kiinan (sekä monien entisten ja nykyisten kehitysmaiden) asema on edelleen heikko.

Tämä FIIA Briefing Paper tarkastelee Kiinan kykyä ja halua kasvattaa poliittista valtaansa globaalisti. Kiinan tavoitteen keskiössä on luoda uusi taloudellinen maailmanjärjestys. Julkaisussa analysoidaan Kiinan strategioita tavoitteidensa toteuttamiseksi.

Teemu Naarajärvi