Kumppanit toivovat Saksalta johtajuutta Euroopan kriisien hallinnassa, ja Berliini vastaa toiveeseen uudella ulko- ja turvallisuuspoliittisella selonteolla. Siinä painotetaan Saksan vastuuta vaikuttaa aktiivisesti kansainväliseen politiikkaan. Saksan linjaukset tarjoavat perustan toimille, joilla EU yrittää vahvistaa turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaansa.
Tuomas Iso-Markku
Tutkija - Euroopan unioni -tutkimusohjelma
Niklas Helwig
Vanhempi tutkija - Euroopan unioni -tutkimusohjelma