Raportti on valtioneuvoston kanslian tilaama arktisen politiikan taustaselvitys arktisen politiikan analyysiä ja tilannekuvaa varten. Selvityksen tuloksia käytetään pohjana arktisen politiikan strategian tavoitteiden seurantaa ja hallitusneuvottelujen tilannekuvan laatimista varten. Toimeksiannon lähtökohtana on hahmottaa, mitä mahdollisia vaikutuksia Venäjän hyökkäyssodalla on arktisen alueen kansainväliseen yhteistyöhön ja kokonaisuutena kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen. Selvityksessä esitellään kansainvälisen ja kansallisen arktisen politiikan asemoituminen tässä uudessa tilanteessa.

Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022101061475

Ohjelmajohtaja
Timo Koivurova
Markku Heikkilä
Johanna Ikävalko
Stefan Kirchner
Sanna Kopra
Riina Pursiainen
Susanna Sepponen
Adam Stepien