yhteenveto

Brasiliasta on tulossa yhä itsevarmempi toimija kansainvälisellä areenalla. Brasilian aiempaa rohkeampaa otetta ulkopolitiikassa kuvastaa maan halukkuus haastaa vallitsevat asetelmat. Brasilia pyrkii muun muassa rajoittamaan Yhdysvaltain vaikutusvaltaa Etelä-Amerikassa sekä ajamaan YK:n ja muiden globaalien instituutioiden uudistamista.

Brasilia on myös tavoitellut itselleen johtajan roolia Etelä-Amerikan integraatiossa. Menestyäkseen pyrkimyksessään Brasilian tulisi ottaa vastuulleen suurempi osuus integraation kustannuksista sekä suostua oman päätösvaltansa osittaiseen siirtämiseen alueellisille yhteistyöjärjestöille.

Integraatiotavoitteiden menestyksestä riippumatta Brasilia on jo saanut itselleen poliittista vaikutusvaltaa toimittuaan aktiivisesti kehittyvien maiden ja erityisesti ns. BRIC-maiden (Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina) yhteistyön lisäämiseksi.

Brasilian suhteet Yhdysvaltoihin ovat kireät, mutta niiden voidaan odottaa parantuvan tammikuussa virkaansa astuneen presidentti Dilma Rousseffin kaudella. Yhdysvalloilla olisi paljon hyödyttävää suhteiden tiivistymisestä, mutta se edellyttää suurvallalta tasa-arvoisempaa suhtautumista Brasiliaan.

Euroopan unioni on käynnistänyt kiireellä strategisen kumppanuuden Brasilian kanssa, mutta siitä saatava hyöty on kyseenalainen. EU:n kannattaisi pikemminkin tavoitella yhteistyön elvyttämistä koko Latinalaisen Amerikan alueen kanssa.

Brasilian ulkopolitiikan keskeisenä tavoitteena on pysyvän paikan saaminen YK:n turvallisuusneuvostossa. Tämä tarjoaa sekä EU:lle että Yhdysvalloille hyvän neuvotteluaseen: Brasilialta voidaan vaatia rakentavaa ja aktiivista roolia demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseksi.