Odotukset Cancúnin ilmastokokouksesta ovat laihat. Neuvottelujen onnistuessa voidaan odottaa ns. prosessipäätöksiä, joiden avulla asiakysymyksiä tarkennettaisiin ja työtä delegoitaisiin eteenpäin. Lopulliset päätökset asiakysymyksistä ovat siirtymässä vuoden 2011 kokoukseen.

Monet teknisluontoiset neuvottelukysymykset ovat edenneet selvästi vuoden takaisesta tilanteesta, mutta toisaalta Cancúnin kokoukseen sijoitettu poliittinen pääoma ja huomiotaso ovat merkittävästi Kööpenhaminaa vähäisemmät.

Ilmastoneuvottelut jatkuvat Cancúnissa kahdella ”neuvotteluraiteella”. Sopimusraiteen ja Kioto-
raiteen tulokset ovat toisistaan riippuvaisia; Kioto-raiteella ei ole oletettavissa tulosta ennen Yhdysvaltojen ja Kiinan toimien virallistamista sopimusraiteella.

Yhdysvaltojen ja kehitysmaaryhmään kuuluvien nousevien talouksien (Kiina, Intia, Brasilia, Etelä-Afrikka) eripura sitoumusten oikeudellisesta symmetriasta ja maaryhmien välisestä vastuunjaosta viivyttää neuvotteluja. Nousevien talouksien kotimaisten toimien todennettavuus (MRV ja ICA) nousee Cancúnissa tärkeäksi kysymykseksi erityisesti Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä.

Ilmastoneuvotteluiden on tuotettava tältä kierrokselta virallisia päätöksiä, sillä Kööpenhaminan loppu­tulos sekä sen jälkeinen pattitilanne kyseenalaistavat koko monenkeskisen neuvotteluprosessin legitimiteetin.