Venäjällä ja Kiinalla on globaalissa hallinnassa erilaiset roolit, ja maat määrittelevät etunsa siinä eri tavoin. Vaikka valtiot ovat yhtä mieltä tietyistä kansainvälisistä periaatteista ja normeista, maat sitoutuvat globaaliin hallintaan varsin eri lailla. Nämä erot ovat pitkällä aikavälillä suurin este Moskovan ja Pekingin välisen yhteistyön syventämiselle.

Kiina osallistuu globaalihallintaan yhä tiiviimmin. Tämä liittyy läheisesti siihen, että maan intressit ulottuvat entistä laajemmalle. Kiina tukee taloudellista globalisaatiota ja markkinoiden avoimuutta, ja maa on kiinnostunut poliittisesta ja taloudellisesta vakaudesta globaalisti. Peking pyrkii myös aiempaa suurempaan sananvaltaan kansainvälisissä instituutioissa.

Venäjän osallistuminen globaalihallintaan on Kiinaan verrattuna huomattavasti vähäisempää. Tämä johtuu Venäjän kapeammista intresseistä globaalisti, pienemmistä taloudellisista resursseista ja siitä, että maa on integroitunut globaaliin talouteen Kiinaa vähemmän. Näistä syistä globaali poliittinen ja taloudellinen vakaus ei ole Venäjän nykyjohdolle ensiarvoisen tärkeää. Päinvastoin, epävarmuus ja epävakaus auttavat Moskovaa lisäämään vaikutusvaltaansa.

Marcin Kaczmarski