Tämä Working Paper tarkastelee Kiinan kykyä ja halua ottaa johtava rooli globaalin talouden hallinnassa. Voisiko Kiina toimia samanlaisena johtavana talousmahtina lähitulevaisuudessa kuin Yhdysvallat ja Britannia aiemmin? Erityisesti pohditaan, onko Kiinalla kykyä ja halua ottaa vastuuta viidestä vakauttavasta toiminnosta, jotka Charles Kindleberger on määritellyt johtaville talousmahdeille. Paperissa arvioidaan kaikki viisi kriteeriä taloudellisen datan ja kiinalaisen talouspoliittisen keskustelun pohjalta. Erityinen painotus on Kiinan sisäisillä poliittisilla rajoitteilla. Tarkastelu osoittaa, että Kiinan kyky toimia johtavana talousmahtina on suurin pitkän aikavälin lainoittajana ja tuontimarkkinana ja pienin viimekätisen valuuttalikviditeetin tarjoajana. Kiinan halu lisätä tuontia muista maista kriisiolosuhteissa on sen sijaan epävarmempi.

Suurin kompastuskivi Kiinan kyvylle täyttää globaalin talouden vakautustehtäviä on sen kyky toimia niin sanottuna viimekätisenä lainoittajana (lender of last resort) finanssikriisin aikana. Kiinan merkityksen kasvua globaalissa taloushallinnassa rajoittaa merkittävästi kotimaisen rahoitusjärjestelmän kasvavat riskit ja poliittisen vakauden ensisijaisuus. Jos uusi globaali finanssikriisi iskisi, Kiina ei kykenisi täyttämään tehtävää viimekätisenä likviditeetin tarjoajana muille maille. Niin kauan kuin Kiina ylläpitää pääomakontrolleja ja suhteellisen suljettuja finanssimarkkinoita, ulkomainen kysyntä Kiinan valuutalle on rajallista. Kun seuraava finanssikriisi iskee, Yhdysvallat sysätään todennäköisesti jälleen kriisinhallinnan keskiöön. Dollarin valta-asema ja amerikkalaisten finanssimarkkinoiden merkitys maailmantaloudessa taannevat sen, että Yhdysvallat pysyy vielä toistaiseksi johtavana talousmahtina.

Vs. apulaisjohtaja