Kiina kasvattaa nopeasti vaikutusvaltaansa Latinalaisessa Amerikassa. Vaikka Kiinan läsnäolo on pääosin taloudellista, Kiinan toiminnalla on kauaskantoisia strategisia seurauksia sekä Latinalaiselle Amerikalle että Euroopalle ja Yhdysvalloille.

Kiinan suuret infrastruktuurihankkeet yhdistävät Etelä-Amerikan eri alueet toisiinsa, mikä voi yhdentää aluetta nykyistä vahvemmin. Lisäksi Kiinan läsnäolo suuntaa Latinalaisen Amerikan kaupallisia virtoja kohti Tyynenmeren aluetta, lisää Brasilian strategista kiinnostusta naapurimaitaan kohtaan ja mahdollistaa Latinalaisen Amerikan maiden aiempaa suuremman riippumattomuuden Yhdysvalloista ja läntisistä instituutioista.

Eurooppa ja Yhdysvallat ovat reagoineet hitaasti Kiinan geoekonomiseen vallankäyttöön. Hitaus voi vähentää lännen taloudellista ja poliittista vaikutusvaltaa Latinalaisessa Amerikassa. Euroopan ja Yhdysvaltain pitäisi nyt laatia omat geoekonomiset strategiansa, jotta ne saisivat uutta virtaa toimintaansa alueella.

Latinalaisen Amerikan poliittinen tilanne on muuttunut viime aikoina aiempaa suotuisammaksi Euroopalle ja Yhdysvalloille, kun monen maan poliittinen johto on vaihtunut entistä länsimielisempään. Lännen kannattaisi käyttää tilaisuus hyväkseen ja toimia Latinalaisen Amerikan kanssa aiempaa tasa-arvoisemmalta pohjalta. Alueelle kannattaisi tarjota aitoa monenvälistä yhteistyötä Kiinan tarjoamien kahdenvälisten suhteiden sijaan.