Koronaviruspandemia on myllertänyt kansainvälisiä suhteita. Viruksen aiheuttamat valtavat ihmishenkien ja talouden menetykset ovat nostaneet esille Kiinan vastuukysymyksen. Tämä julkaisu tarkastelee Kiinan kansainvälisoikeudellista vastuuta koronaviruspandemiasta. Valtiovastuun perusteena toimii oikeudenvastainen teko. Tämä edellyttää, että kansainvälisen velvoitteen loukkaus on syyksiluettavissa Kiinalle. Kiinan viranomaisten toimien tarkastelu epidemian estämiseksi tietyllä aikavälillä osoittaa, että Kansainvälisen terveyssäännöstön mukaisessa raportoinnissa Maailman terveysjärjestölle on viive. Muilla mailla näyttäisi siten olevan perusteita vedota valtiovastuuseen. Valtioiden välillä vallitseva näkemys näyttää kuitenkin vierastavan oikeudellisen vastuun soveltamista tai oikeusprosessien aloittamista tartuntatautien tiedonkulkuasioista. Nähtäväksi jää, muuttaako suurvaltakilpailu tai pandemiasta aiheutuneet valtaisat kustannukset valtioiden perinteistä vastakkainasettelua välttävää lähestymistapaa.

Ohjelmajohtaja, vt. päätoimittaja UP-lehti