sähköposti:
puhelin:
Social:

Asiantuntemus

Kansainvälinen oikeus, erityisesti vastuukysymykset; ihmisoikeudet; globaali hallinta.

Tutkinnot

Oikeustieteen tohtori (OTT), Helsingin yliopisto, 2015. 
Master of Laws (LL.M.)-ohjelma (kansainvälinen oikeus), 2004.
Valtiotieteen maisteri (VTM) (kansainvälinen oikeus), 2000.

 

Kielitaito

ruotsi, suomi, englanti (työkielet), ranska (tyydyttävä)

Projektit

Maailmanpolitiikan kiristyvä kilpailu ja Suomi
Pelotepolitiikan uudet haasteet
EU:n pakotepolitiikan kehitys: Poliittiset ja taloudelliset vaikutukset Suomelle
Superregionalismi ja yhteyksien politiikka Aasiassa


Viimeisimmät julkaisut

Asiantuntemus

Kansainvälinen oikeus, erityisesti vastuukysymykset; ihmisoikeudet; globaali hallinta.

Luottamustehtävät

Aleksanteri-instituutin Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen (IKEBB) johtoryhmän jäsen, 2010-2012

Erik Castrén-instituutin johtoryhmän jäsen/varajäsen, 2007-2010

Jatkokoulutustoimikunnan varajäsen, Oikeustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, 2007-2009

Finnish Yearbook of International Law’n vastaava toimittaja, 2005-2009

Ius Gentium ry:n hallituksen jäsen, 2005-2011

Työkokemus

Kansainvälisen oikeuden tohtorikoulutettava, Erik Castrén-instituutti, Globaalin hallinnan tutkimuksen huippuyksikkö ja oikeustieteellinen tiedekunta/ Helsingin yliopisto, 2006-2013

Tutkija, Erik Castrén-instituutti/ Helsingin yliopisto, 2005-2006

Osa-aikainen tutkimusavustaja, Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti/ Åbo Akademi, 2000

Harjoittelija, YK:n päämaja, New York, 1998

Harjoittelija, Suomen Haagin suurlähetystö, Haag, 1998

Tutkinnot

Oikeustieteen tohtori (OTT), Helsingin yliopisto, 2015. 
Master of Laws (LL.M.)-ohjelma (kansainvälinen oikeus), 2004.
Valtiotieteen maisteri (VTM) (kansainvälinen oikeus), 2000.

 

Koulutus

Oikeustieteen tohtori (OTT), kansainvälinen oikeus,
Oikeustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, 2015.

Kansallisen ihmisoikeustutkimuksen tutkijakoulun jäsen, 2006-2013
Åbo Akademin hallinnoima.

Globaalin hallinnan tutkimuksen huippuyksikön tohtorikoulutettava, 2006-2011
Oikeustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Master of Laws (LL.M.)-ohjelma, 2004
Kansainvälinen oikeus
Oikeustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Valtiotieteen maisteri (VTM), 2000
Kansainvälinen oikeus
Oikeustieteen laitos/ taloudellis-valtiotieteellinen tiedekunta, Åbo Akademi

Kielitaito

ruotsi, suomi, englanti (työkielet), ranska (tyydyttävä)

Valitse kategoria


Valitse kategoria

Creutz, Katja (2021). Responsibility. Teoksessa Aust, Helmut Philipp & Janne E. Nijman (toim.): Cheltenham: Edward Elgar. 135-146.

Creutz, Katja (2020). Ydinasesopimukset ja niiden tila. Humanisti, 30.12.

Creutz, Katja (2018). Ihmisoikeudet nostettava talousasioiden rinnalle Suomen puheenjohtajakaudella. Teoksessa Ylinen, Katri (toim.): Taitekohdassa. Odotuksia ja ohjeita Suomen kolmannelle puheenjohtajakaudelle. Eurooppanuoret. 14-15.

Creutz, Katja (2018). State responsibility in international law: From paradigm to periphery. Teoksessa Tiittala, Tuomas (toim.): Finnish yearbook of international law. England: Hart Publishing. 351-355.

Creutz, Katja (2016). Valtiosopimuksia voi muuttaa. Ulkopolitiikka, 53 (2):74-75.

Creutz, Katja (2015). The Dayton peace agreement – 20 years old and still challenged. FIIA Column, 16.12.

Creutz, Katja (2015). Book review: State responsibility. The general part by James Crawford. Nordic Journal of International Law, 84 (4):605-612.

Creutz, Katja (2015). Will Obama keep his promise and close Guantánamo? FIIA Column, 26.11.

Creutz, Katja (2015). Pohdintaa kansanmurhapäätöksestä. FIIA Column, 10.2.

Creutz, Katja (2015). The ICC offers no quick fix to Palestine. FIIA Column, 9.1.

Creutz, Katja (2014). Sotarikokset myös 2000-luvun vitsaus. Kleio (4):28-29.

Creutz, Katja (2014). Militär intervention i minoritetens namn. Hufvudstadsbladet, 5.3.

Creutz, Katja (2014). International responsibility and problematic law-making. Teoksessa Rain Liivoja; Jarna Petman (toim.): International Law-Making: Essays in Honour of Jan Klabbers. Milton Park, Abigdon, Oxon ; New York: Routledge. 171-189.

Creutz, Katja (2013). Law versus codes of conduct: Between convergence and conflict. Teoksessa Jan Klabbers; Touko Piiparinen (toim.): Normative Pluralism and International Law: Exploring Global Governance. Cambridge: Cambridge University Press. 166-200.

Creutz, Katja (2011). The international intervention in Libya: Another round between sovereignty and human. Helsinki Review of Global Governance, 31.12.

Creutz, Katja (2009). Finland: Private military and security services in the regulatory context of Finland. National Report, Regulating privatisation of war. European University Institute.

Creutz, Katja (2009). Book reviews & review articles. Teoksessa Klabbers, Jan; Creutz, Katja; Wallendahl Åsa (toim.): Finnish yearbook of international law XVIII. Leiden: Brill Nijhoff. 369-374.

Creutz, Katja (2008). EU bör visa sin grannskapspolitik. Hufvudstadsbladet, 14.8.

Creutz, Katja (2007). Privata säkerhetsföretag: vilda västern-mentalitet gynnar ingen. Hufvudstadsbladet, 29.10.

Creutz, Katja (2007). Säkerhetsföretag: Hur lägga band på legosoldater? Hufvudstadsbladet, 17.10.

Creutz, Katja (2006). The rules of attribution and the private military contractors at Abu Ghraib: Private acts or public wrongs? Finnish yearbook of international law, XV:289-331.

Creutz, Katja (2006). International crisis administrations and Finland. Teoksessa Outi Korhonen (toim.): International administration of crisis areas. Helsinki: KDG Research & Publications. 241-250.

Creutz, Katja (2006). Transnational privatised security and the international protection of human rights. Helsinki: Erik Castren Institute.

Creutz, Katja; Korhonen, Outi & Gras, Jutta (2006). International post-conflict situations: New challenges for co-operative governance. Helsinki: Erik Castren Institute.