Ilmastonmuutos uhkaa jo nyt yhteiskuntien turvallisuutta ja vakautta monin tavoin, ja tulevaisuudessa vaikutukset vain pahenevat.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset turvallisuuteen voidaan karkeasti jakaa suoriin, ketjuuntuviin ja siirtymävaikutuksiin. Suorat vaikutukset tarkoittavat äärimmäisen sään ja muiden sääilmiöiden ihmisille ja infrastruktuurille aiheuttamia vahinkoja. Ketjuuntuvat vaikutukset viittaavat ilmastonmuutoksen, poliittisten, taloudellisten ja valtioiden rajat ylittävien tekijöiden yhteisvaikutuksiin. Siirtymävaikutukset ovat ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja sopeutumiseen tarkoitettujen toimien haitallisia seurauksia.

Ilmastonmuutoksen perusteellinen sisällyttäminen ennusteisiin ja valmistautumissuunnitelmiin on entistä oleellisempaa. Yksittäisten ilmastoturvallisuuden vaikutusten tunnistamisen lisäksi on tunnistettava ja seurattava laajempia poliittisia ja taloudellisia kehityskulkuja, jotka liittyvät ilmastoturvallisuuteen.

Kansalliset rajat ylittävä yhteistyö on tärkeää ilmastoturvallisuuden edistämiseksi. Kansainvälisten järjestöjen ja yksittäisten maiden on syytä koordinoida ja vaihtaa tietoa kehittääkseen varautumismekanismeja ja -käytäntöjä.

Johtava tutkija
Kati Berninger
Sanna Erkamo
Juha Pyykönen
Heikki Tuomenvirta
Oras Tynkkynen
Tutkimusprofessori